Ποτάμι: «Δικαίωμα άδειας αιμοδοσίας και στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα»

Ποτάμι: «Δικαίωμα άδειας αιμοδοσίας και στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα»

Με πρωτοβουλία των βουλευτών Αττικής Γιώργου Μαυρωτά και Β’ Αθήνας Γιώργου Αμυρά, το Ποτάμι κατέθεσε τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, σχετικά με το δικαίωμα ειδικής άδειας αιμοδοσίας και στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα προτείνεται η χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας μίας (1) ημέρας, και μέχρι δύο (2) φορές ανά έτος, σε όσους εργαζόμενους μετέχουν σε αιμοληψίες, μετά από ενημέρωση και συνεννόηση με τον εργοδότη.

Σκοπός της νομοθετικής παρέμβασης είναι η ενίσχυση του εθελοντικού κινήματος αιμοδοσίας και η παροχή κινήτρων έτσι ώστε περισσότεροι πολίτες να προσφέρουν αίμα για την κάλυψη των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών (τράπεζα αίματος) στο σύστημα υγείας. Επιπλέον επιχειρείται και μία κατ’ αναλογία ίδια αντιμετώπιση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα με εκείνη του δημοσίου τομέα σχετικά με τα ισχύοντα στο θέμα της αιμοδοσίας, καλύπτοντας ταυτόχρονα το κενό πρόβλεψης που υπάρχει στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.