ΠΟΥ: Έκθεση για την πρόοδο πρόσβασης στη θεραπεία της ηπατίτιδας C

ΠΟΥ:  Έκθεση για την πρόοδο πρόσβασης στη θεραπεία της ηπατίτιδας C

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δημοσίευσε την «Έκθεση προόδου σχετικά με την πρόσβαση στη θεραπεία της ηπατίτιδας C». 

Η έκθεση εξετάζει την πρόοδο που έχουν σημειώσει οι χώρες, ως προς την διεύρυνση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές θεραπείες με αντιικά άμεσης δράσης – DAAs.

Συγκεκριμένα, η έκθεση εξετάζει την πρόοδο που σημειώθηκε σε 23 χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Παρέχει επίσης πληροφορίες από παρασκευαστές πρωτότυπων και γενόσημων φαρμάκων και από πολλούς οργανισμούς-εταίρους που εργάζονται στον τομέα της ιογενούς ηπατίτιδας.

Βασικά συμπεράσματα της έκθεσης:

  • Παγκοσμίως, ο ετήσιος αριθμός ατόμων που έλαβαν αντιικά άμεσης δράσης (DAAs) για την ίαση της ηπατίτιδας C έχει αυξηθεί από 1 εκατομμύριο το 2015 σε 1.5 το 2016. Έτσι ο συνολικός αριθμός των ατόμων που είχε πρόσβαση σε DAAs υπολογίζεται στα 3 εκ.
  • Η πρόσβαση στην θεραπεία της ηπατίτιδας C αυξάνεται, σε κάποιες χώρες σε γρήγορους ρυθμούς – αλλά αυτή η αύξηση αφορά κυρίως σε χώρες με υψηλό φορτίο.
  • Για την επιτάχυνση της προόδου, χρειάζεται πολιτική βούληση και δέσμευση περισσότερων χωρών στην εξάλειψη της ηπατίτιδας C. Σημαντικός αριθμός χωρών χρειάζεται να αδράξει την ευκαιρία παραγωγής οικονομικά προσιτών γενόσημων DAAs, που θα καταστούν διαθέσιμα μέσω εθελοντικής αδειοδότησης ή τοπικής παραγωγής.
  • Πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να άρουμε τους φραγμούς των τιμών στις χώρες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος, στις οποίες ζει το 38% του συνόλου των ατόμων με χρόνια ηπατίτιδα C.
  • Πρέπει να κλιμακωθεί ταχύτατα η πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς η πλειονότητα των ανθρώπων που ζουν με ηπατίτιδα C παραμένουν αδιάγνωστοι.

Επίσης, η έκθεση εξετάζει τις κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χώρες και περιγράφει τις πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με 5 βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την πρόσβαση σε DAAs: οικονομική προσιτότητα, διασφάλιση ποιότητας, έγκριση κανονιστικών ρυθμίσεων, κρατική δέσμευση και χρηματοδότηση.

Η έκθεση αυτή,  αποτελεί σημαντική ενημέρωση για όλους τους αρμόδιους φορείς και μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για να τονιστούν βασικοί άξονες για μελλοντικές δράσεις.  Η σημασία αύξησης της πρόσβασης είναι αδιαμφισβήτητη, ώστε όλοι οι άνθρωποι που ζουν με ηπατίτιδα C να μπορούν να λάβουν θεραπείες που σώζουν τη ζωές.