Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ‘’Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: ‘’Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ.), με ελληνικό τίτλο «Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας».

Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Επιδημιολογίας και στην αξιοποίηση αυτής στο πεδίο της Προαγωγής Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται η σύνδεση της κλασικής επιδημιολογικής θεώρησης και μεθοδολογίας με τη διαχρονική ανάγκη συντονισμένης και τεκμηριωμένης δράσης σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και προγραμμάτων και πολιτικών πρόληψης και προαγωγής υγείας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού οσυμμετέχων θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και να αναπτύξει πολιτικές οι οποίες θα συμβάλουν:

Στην εκτίμηση της κατάστασης υγείας της κοινότητας στον τεκμηριωμένο καθορισμό των προτεραιοτήτων παρέμβασης και δράσης
Στην κατανόηση και τεκμηριωμένη αξιοποίηση της συνεχώς ανανεούμενης επιστημονικής ενημέρωσης, καθώς περισσότερα από τα μισά άρθρα που δημοσιεύονται στα μεγάλα έγκριτα διεθνή περιοδικά είναι κατά βάση επιδημιολογικά

Στον ορθολογικό και μεθοδολογικά άρτιο σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας

Η προθεσμία υποβολής είναι έως τις 15 Ιουλίου 2021 και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο https://pchepi.uniwa.gr/?fbclid=IwAR2s9bYkY06EUPEVzmu0VOvsEDWGOrB8blVT57b75wv-k5gj5swZ36hkwDM