Πρόγραμμα υποτροφιών για την αντιμετώπιση βαρέως τραύματος

Πρόγραμμα υποτροφιών για την αντιμετώπιση βαρέως τραύματος

Το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον οργανισμό Αναγέννηση και Πρόοδος και με αποκλειστική χρηματοδότηση από το Ίδρυμα “Σταύρος Νιάρχος” (ΙΣΝ) υλοποιεί πρόγραμμα υποτροφιών, για την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση βαρέως τραύματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής και Ορθοπεδικής Χειρουργικής και αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ.

Η εκπαίδευση θα γίνει στο νοσοκομείο Chris Hani Baragwanath Academic Hospital (CHBAH) το οποίο βρίσκεται στο Johannesburg στη Νότια Αφρική.

Περισσότερες πληροφορίες δύνανται να αναζητηθούν στη συνημμένη προκήρυξη και στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο traumaedu.gr.