Προκηρύχθηκαν δύο θέσεις ιατρών στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου

Προκηρύχθηκαν δύο θέσεις ιατρών στο Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου

Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου ανοίγουν δύο θέσεις ιατρών και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέχρι τις 10 Μαίου 2017.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Υγείας προκήρυξε μία θέση Επιμελητή Β Ωτορινολαρυγγολογίας και μία θέση Επιμελητή Β Ορθοπεδικής.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις ανωτέρω θέσεις θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά εις τριπλούν μέχρι τις 10/05/2017.

Αιτήσεις- δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση- δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Αιτήσεις-δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία στη διεύθυνση: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΞΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΚ 57010 με την ένδειξη «Για την προκήρυξη θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ.» Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πάρουν από το Τμήμα Προσωπικού του Νοσοκομείου (τηλ: 2313307155).

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου