Προκηρύξεις για 850 θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας

Προκηρύξεις για 850 θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας

Μέχρι τις 22 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για την κάλυψη των 850 θέσεων 8μηνης διάρκειας που αφορούν στην υγειονομική κάλυψη των προσφύγων μέσω του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Επείγουσας Υγειονομικής Διαχείρισης για την Προσφυγική Κρίση».

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και φορέας υλοποίησης είναι το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Στην ιστοσελίδα του Κέντρου έχουν αναρτηθεί οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν στις 850 θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας, με προθεσμία υποβολής αιτήσεων τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την προκήρυξη εδώ: keelpno-8eseis ergasias

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου