Προκηρύχθηκαν 12 θέσεις ιατρών στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς

Προκηρύχθηκαν 12 θέσεις ιατρών στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς

Το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» προκηρύσσει 12 θέσεις ιατρών και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέχρι τις 27 Απριλίου 2018.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, θα προσληφθούν ιατροί με τις παρακάτω ειδικότητες:

-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) Βαθμός: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ – Αριθμός Θέσεων: 1.

– ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) Βαθμός: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ – Αριθμός Θέσεων: 1.

– ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) Βαθμός: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’ – Αριθμός Θέσεων: 1.

– ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ με αποδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) Βαθμός: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ – Αριθμός Θέσεων: 1.

– ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) Βαθμός: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ – Αριθμός Θέσεων: 4.

– ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) Βαθμός: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ – Αριθμός Θέσεων: 3.

– ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ με αποδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) Βαθμός: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ – Αριθμός Θέσεων: 1.

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 27-4-2018 και ώρα 23.59.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου