Προκηρύχθηκαν θέσεις ιατρών σε νοσοκομεία της Κρήτης

Προκηρύχθηκαν θέσεις ιατρών σε νοσοκομεία της Κρήτης

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου προκήρυξε μία θέση Επιμελητή Β΄ Παθολογικής Ογκολογίας για το Παθολογικό Τμήμα, μία θέση Επιμελητή Β΄ Καρδιολογίας για το Καρδιολογικό Τμήμα και μία επί θητεία θέση ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Ψυχιατρικής για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας.

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου εις τριπλούν μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2017.

Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου , Τρανταλλίδου 17, ΤΚ 74132, Ρέθυμνο».

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, στο τηλέφωνο : 28310-87260.

Νοσοκομείο Λασιθίου

Το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου προκήρυξε μία θέση Επιμελητή Β’ Νευρολογίας για το Νευρολογικό Ιατρείο του Νοσοκομείου.

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου-Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» εις τριπλούν μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2017.

Αιτήσεις – Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση Γενικό Νοσοκομείο – Λασιθίου-Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας, Κ. Γιάννη Παπαδάκη 3, 723 00 ΣΗΤΕΙΑ. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις – Δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, τηλ: 28433-40330.

Παράλληλα προκηρύχθηκε μία θέση επί θητεία Επιμελητή Β’ ειδικότητας Οδοντιατρικής στο Γ.Ν. Λασιθίου (Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος)

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της Οργανικής Μονάδας της Έδρας ‘Αγιος Νικόλαος του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου-Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» εις τριπλούν μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2017.

Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου Γ.Ν.-Κ.Υ Νεαπόλεως «&ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Οργανική Μονάδα Έδρας Αγ. Νικόλαος, Κνωσσού 4 Αγ. Νικόλαος ΤΚ 72100.

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στα τηλ.: 28413-43156 και 28413-43159.

Νοσοκομείο Βενιζέλειο

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου «Βενιζέλειο» προκήρυξε μία θέση επί θητεία Επιμελητή Β΄ Παθολογικής Ανατομικής.

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» εις τριπλούν μέχρι και τις 29 Ιουλίου 2017.

Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά , μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία , εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ , Λ. Κνωσσού Τ.Θ. 44 Τ.Κ. 71409 Ηράκλειο Κρήτης».

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, ΤΗΛ: 2813408811 και 2813408815.

Νοσοκομείο Χανίων

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων προκήρυξε μία θεση Επιμελητή Β επί θητεία ειδικότητας Πυρηνικής Ιατρικής.

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» εις τριπλούν, μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, στο τηλ: 28213-42370 – 2821342366.

ΠΕΔΥ – ΚΥ ΧΑΡΑΚΑ

Προκηρύχθηκε μία θέση επιμελητή Β’, επί θητεία, ειδικότητας παιδιατρικής για το ΠΕΔΥ – ΚΥ ΧΑΡΑΚΑ.

Η αίτηση – δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, εις τριπλούν, μέχρι τις 25 Ιουλίου 2017.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου