Προκήρυξη του ΕΚΑΒ για 15 θέσεις ιατρών

Προκήρυξη του ΕΚΑΒ για 15 θέσεις ιατρών

Το ΕΚΑΒ προκηρύσσει 15 θέσεις ιατρών και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέχρι και τις 26 Σεπτεμβρίου 2017.

Τις θέσεις μπορούν να διεκδικήσουν ιατροί με ειδικότητα αναισθησιολογίας ή παθολογίας ή καρδιολογίας ή χειρουργικής ή γενικής ιατρικής ή πνευμονολογίας – φυματιολογίας ή άλλης ειδικότητας με προϋπηρεσία στο ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, στα παραρτήματα του ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Κοζάνης , Ιωαννίνων, Λάρισας, Λαμίας, Πάτρας, Τρίπολης, Ηρακλείου, Χανίων θα τοποθετηθεί από ένας ιατρός, στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης θα προσληφθούν 2 ιατροί και στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης 3 ιατροί.

Η Αίτηση-Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. εις τριπλούν μέχρι και 26 Σεπτεμβρίου 2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αιτήσεις – Δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Αιτήσεις – Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ανωτέρω ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ε.Κ.Α.Β. στην Διεύθυνση: «Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας – Ε.Κ.Α.Β., Τέρμα οδού Υγείας, ΤΚ 11527, Αθήνα». Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από την σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Από το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού του Ε.Κ.Α.Β. οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία στο τηλ. 2132143323.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου