Πρόσληψη 36 ατόμων στον «Άγιο Σάββα» για 12 μήνες

Πρόσληψη 36 ατόμων στον «Άγιο Σάββα» για 12 μήνες

Εγκρίνεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας η πρόσληψη 36 ατόμων, επικουρικού προσωπικού, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα 12 μηνών, στο Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», για τη λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας (Κ.Η.Ν.) με την ονομασία «Νίκος Κούρκουλος».

Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι:

15 Τ.Ε. Νοσηλευτικής

3 Τ.Ε. Ιατρικών Εργαστηρίων

2 Τ.Ε. Ραδιολογίας – Ακτινολογίας

3 Τ.Ε. Διοίκησης Μονάδων Υγείας

6 Δ.Ε. Βοηθών Νοσηλευτών

2 Δ.Ε. Τεχνικού Εδικότητας Ηλεκτρολόγων

1 Δ.Ε. Τεχνικού Ειδικότητας Υδραυλικών

2 Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων

2 Υ.Ε. Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού Ειδικότητας Τραυματιοφορέων.