Προσλήψεις για να μειωθεί η αναμονή στις ακτινοθεραπείες

Προσλήψεις για να μειωθεί η αναμονή στις ακτινοθεραπείες

Το υπουργείο Υγείας προχωρά σε προσλήψεις στον ευαίσθητο τομέα της ακτινοθεραπείας ογκολογικών ασθενών στα Δημόσια νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου, όπου και παρατηρούνται διαχρονικά, μεγάλες αναμονές στον προγραμματισμό των περιστατικών.

Με την προώθηση των προσλήψεων αυτών πραγματοποιείται μια σημαντική «ένεση» εξειδικευμένου προσωπικού στον τομέα της ακτινοθεραπείας, αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο Υγείας, που επισημαίνει ότι με το τρόπο αυτό  αναβαθμίζεται η δημόσια περίθαλψη των ογκολογικών ασθενών, ασφαλισμένων και ανασφάλιστων.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Υγείας έχει δρομολογήσει στο πλαίσιο της προκήρυξης 4Κ που βρίσκεται σε εξέλιξη, τις παρακάτω προσλήψεις:

 • Σισμανόγλειο Νοσοκομείο: 1 θέση Ακτινοφυσικού (ΠΕ)
 • ΓΟΝ Κηφισιάς : 1 θέση Ακτινοφυσικού (ΠΕ)
 • ΓΝ Αμαλία Φλέμινγκ : 1 θέση Ακτινοφυσικού(ΠΕ)
 • Άγιος Σάββας: 1 θέση Ακτινοφυσικού (ΠΕ)
 • Νοσοκομείο Μεταξά: 1 θέση Ακτινοφυσικού(ΠΕ)

Στην προκήρυξη 5Κ που επίσης είναι σε εξέλιξη, έχουν δοθεί:

 • Νοσοκομείο Άγιος Σάββας: 2 θέσεις Ραδιολόγων Ακτινολόγων (ΤΕ)
 • ΓΝΑ Λαϊκό : 1 θέση Ραδιολόγου Ακτινολόγου (ΤΕ)
 • Παίδων Αγία Σοφία : 1 θέση Ραδιολόγου Ακτινολόγου (ΤΕ)
 • ΓΝ Αλεξάνδρα: 1 θέση Ραδιολόγου Ακτινολόγου (ΤΕ)
 • ΓΟΝ Κηφισιάς 1 θέση Ραδιολόγου Ακτινολόγου (ΤΕ)

Στην επόμενη προκήρυξη προσλήψεων μόνιμου προσωπικού στο ΕΣΥ που θα γίνει μόλις ολοκληρωθούν οι προκηρύξεις 4Κ και 5Κ, έχει επίσης προγραμματιστεί η πλήρωση των παρακάτω θέσεων:

 • Σισμανόγλειο Νοσοκομείο: 1 θέση Ακτινοφυσικού (ΠΕ)
 • ΓΝ Αλεξάνδρα: 2 θέσεις Ακτινοφυσικών (ΠΕ) και 2 Τεχνολόγων Ακτινολόγων ΓΝ Ευαγγελισμός : 1 θέση Ακτινοφυσικού (ΠΕ)
 • ΓΝ Άγιος Σάββας: 2 θέσεις Ακτινοφυσικών(ΠΕ) και 2 Τεχνολόγων Ακτινολόγων (ΤΕ)
 • Νοσοκομεία Παίδων Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού: 1 θέση Τεχνολόγου Ακτινολόγου (ΤΕ)
 • ΓΝΑ Λαϊκό: 1 θέση Τεχνολόγου Ακτινολόγου (ΤΕ)
 • Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού: 1 θέση γιατρού ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας. ΓΝ Αλεξάνδρα: 1 θέση γιατρού ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας

Τέλος, στην προκήρυξη για την Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού (585 θέσεις συνολικά για όλη τη χώρα) για τα νοσοκομεία της Αττική προβλέπονται οι παρακάτω προσλήψεις:

 • ΓΟΝ Κηφισιάς: 2 θέσεις Ακτινοφυσικών (ΠΕ)
 • Παίδων Αγία Σοφία: 1 θέση Ακτινοφυσικού(ΠΕ) και 3 θέσεις Ραδιολόγων Ακτινολόγων (ΤΕ)
 • ΚΑΤ : 4 θέσεις Ραδιολόγων Ακτινολόγων (ΤΕ)
 • ΓΝ Αλεξάνδρα: 1 θέση Ακτινοφυσικού (ΠΕ)
 • ΓΝ Τζάνειο: 1 θέση Ακτινοφυσικού (ΠΕ)
 • ΓΝ Αττικό: 1 θέση Ακτινοφυσικού (ΠΕ), 1 θέση Ραδιολόγου Ακτινιλόγου (ΤΕ), 1 θέση Χειριστή Ιατρικών Συσκευών (ΔΕ).