Προσλήψεις ιατρών στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου

Προσλήψεις ιατρών στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου

Η 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου θα προχωρήσει στην πρόσληψη οκτώ ιατρών, στο βαθμό του Επιμελητή Α, επί θητεία, για τη στελέχωση των αποκεντρωμένων μονάδων της.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν:

1 Παιδίατρος – Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. Κέας

1 Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας – Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Τήνου

1 Ειδικότητας Καρδιολογίας – Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Μυκόνου

1 Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Αίγινας

1 Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Άνδρου

1 Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Ευδήλου

1 Ειδικότητας Παιδιατρικής, Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Πάτμου

1 Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, Π.Ε.Δ.Υ. – Π.Π.Ι. Αγίου Ευστρατίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 8 Μαίου 2017 την αίτηση-δήλωση (σε ειδικό έντυπο ανηρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας: www.moh.gov.gr , στον ιστότοπο της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου www.2dype.gr ή χορηγείται από την Υπηρεσία) με τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, εις τριπλούν, είτε αυτοπροσώπως, στην ταχυδρομική διεύθυνση: 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, Πρωτόκολλο, 3ος όροφος, Θηβών 46-48, Τ.Κ. 185 43, Πειραιάς, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στην ταχυδρομική διεύθυνση: 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου, Θηβών 46-48, Τ.Κ. 185 43, Πειραιάς. Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2004210.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου