Προτάσεις Ιατρικών Συλλόγων της Μακεδονίας για τις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ

Προτάσεις Ιατρικών Συλλόγων της Μακεδονίας για τις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ

Πέντε προτάσεις για τις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΠΥ προβάλλουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι της Μακεδονίας και επαγγελματικές ενώσεις ιατρών, σε κοινή ανακοίνωσή τους, στην οποία επισημαίνουν ότι «η ηγεσία του υπουργείου Υγείας δυσκολεύεται να οικοδομήσει την πολυπόθητη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, διότι ο ιατρικός κόσμος απέρριψε τις προσβλητικές συμβάσεις εργασίας που του προτάθηκαν». Παράλληλα, τονίζουν ότι η επιλογή των συμβάσεων, που προτείνει ο ΕΟΠΥΥ σήμερα, «υποβαθμίζει την εργασία των ιατρών και κατ’ επέκταση την επαγγελματική τους φήμη».

Οι Ιατρικοί Σύλλογοι Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Κοζάνης, Πιερίας, Σερρών, Φλώρινας, Χαλκιδικής, καθώς και η Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδας, η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Θεσσαλονίνης και η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής, θεωρούν ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι αναγκαία για τον τόπο και παραθέτουν τις προτάσεις τους, οι οποίες, όπως υπογραμμίζουν, «μπορούν να βοηθήσουν την Πολιτεία να απεμπλακεί από το αδιέξοδο, και εναρμονίζονται με την καθημερινή πραγματικότητα των ιατρών».

Συγκεκριμένα, προτείνουν:

1. Διασφάλιση της ελεύθερης επιλογής οικογενειακού ιατρού, καθώς και ιατρών ειδικοτήτων μέσα από ένα δίκτυο στο οποίο θα εντάσσονται όσοι το επιθυμούν με μακροχρόνια πρόβλεψη εναρμόνισης αναλογίας οικογενειακών ιατρών και πληθυσμού. Η διαδικασία σύνδεσης των ιατρών θα πρέπει να ακολουθεί τους εξής άξονες:

α) Οριοθέτηση ενιαίου ηλεκτρονικού αλγορίθμου διαχείρισης ασθενών και πρωτοκόλλων αντιμετώπισης που θα εφαρμόζεται από όλους τους οικογενειακούς ιατρούς. Θεσμοθέτηση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενών, η τήρηση του οποίου θα είναι ευθύνη του οικογενειακού ιατρού και η ενημέρωσή του υποχρέωση και των ειδικών ιατρών που τυχόν εξετάζουν τον ασθενή.

β) Οι οικογενειακοί ιατροί να είναι είτε του Δημοσίου, είτε με σύμβαση ή πιστοποιημένοι με προκαθορισμένη αμοιβή.

2. Δημιουργία ενός παράλληλου δικτύου ιατρών λοιπών ειδικοτήτων, που θα συνεργάζεται καθετοποιημένα με το δίκτυο οικογενειών ιατρών και θα έχουν παρόμοιες εργασιακές σχέσεις με τους οικογενειακούς ιατρούς.

3. Δυνατότητα παραπομπής όλων των ιατρών σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ και του ιδιωτικού τομέα, με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου και αξιολόγησης παραπομπών.

4. Έμπρακτο σεβασμό στο έργο των συμβαλλόμενων ιατρών με αξιοπρεπή και δίκαιη αμοιβή. Συγκεκριμένα:

α) Θεσμοθέτηση πάγιων αποζημιώσεων για χρήση του χώρου, τήρηση αρχείων, πιστοποιήσεις που χρειάζονται τα ιατρεία και απασχόληση γραμματειακής υποστήριξης.

β) Η οργάνωση των ραντεβού να είναι αποκλειστικά ευθύνη του ιατρού.

γ) Με όσους ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων συνάπτει συμβάσεις ο ΕΟΠΥΥ να προπληρώνει τις επισκέψεις που αγοράζει.

δ) Στους οικογενειακούς ιατρούς με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας να προβλέπεται η πληρωμή άδειας 30 εργάσιμων, καθώς και ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη από τον ΕΟΠΥΥ, όπως προβλέπει ο νόμος.

ε) Μείωση της γραφειοκρατίας, προκειμένου να αυξηθεί ο χρόνος εξέτασης του ασθενούς.

5. Ορθολογική κατανομή πόρων. Επίσης, οι πόροι να κατανέμονται ισόρροπα προς τους ασθενείς, ανεξαρτήτως εάν αυτοί επιθυμούν να εξυπηρετούνται από δημόσιες δομές ή συμβεβλημένους ιατρούς.