Προτάσεις της φαρμακοβιομηχανίας για την αντιμετώπιση της κρίσης στον φαρμακευτικό κλάδο

Προτάσεις της φαρμακοβιομηχανίας για την αντιμετώπιση της κρίσης στον φαρμακευτικό κλάδο

«Πάγιο αίτημα της φαρμακοβιομηχανίας είναι ο εξορθολογισμός των δαπανών Υγείας  με σεβασμό στους δημοσιονομικούς περιορισμούς της χώρας μας, αλλά πρωτίστως με σεβασμό στον Έλληνα ασθενή, ώστε να μην υπονομεύεται η απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη πρόσβασή του στην καινοτομία και σε σωτήριες για τη ζωή του θεραπείες. Παράλληλα όμως απαιτείται διακριτικός σεβασμός στην επιχειρηματικότητα και στη βιωσιμότητα της ίδιας της φαρμακευτικής βιομηχανίας, καθώς αυτή είναι άμεσα συνυφασμένη με τη βιωσιμότητα του δημοσίου συστήματος  Υγείας». Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum (PIF) Μάκης Παπαταξιάρχης στο 13o Πανελλήνιο Συνέδριο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

«Οφείλουμε να επανακτήσουμε την ισορροπία που απωλέσθη λόγω της παρατεταμένης κρίσης, αλλά και της ταυτόχρονης επιμονής στην εφαρμογή μονόδρομων, ατελών και αδικαίωτων επιλογών. Οι αιφνιδιασμοί, οι παρεμβάσεις με αναδρομική ισχύ, η αδιαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, η διαιώνιση των υπαρχουσών στρεβλώσεων, η ποινικοποίηση της κερδοφορίας και γενικά η στοχοποίηση του φαρμακευτικού κλάδου είναι απορριπτέα στοιχεία, που δεν μας οδηγούν πουθενά. Είναι η ώρα να σταματήσουμε να αναμασάμε τα λάθη του παρελθόντος πρωτίστως μην αναζητώντας νέα λάθη, αλλά λύσεις. Είναι η ώρα για μια ενιαία εθνική πολιτική με στρατηγική θεώρηση και όραμα και ο κλάδος μας είναι μέρος της λύσης», τόνισε από το βήμα του Συνεδρίου ο κ. Παπαταξιάρχης.

Ο πρόεδρος του PIF κατέθεσε παράλληλα μία σειρά προτάσεων προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της ισορροπίας αυτής, που περιλαμβάνουν: αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του φαρμάκου, μείωση/οροφή του clawback, υποχρεωτική εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και των μητρώων ασθενών, συνταγογραφικές οδηγίες/έλεγχος, κλειστούς προϋπολογισμούς ανά θεραπευτική κατηγορία με βάση επιδημιολογικά δεδομένα, ρεαλιστική χρηματοδότηση των νοσοκομείων, νέα τιμολογιακή πολιτική σε ετήσια βάση.

Ο κ. Παπαταξιάρχης σημείωσε, κλείνοντας, ότι η καινοτομία, όπως αυτή εκπροσωπείται μέσα από τα μέλη του PIF και του ΣΦΕΕ οφείλει να προστατευθεί από την Πολιτεία. «Η μεταξύ μας συνεργασία και συναίνεση προς όφελος του Έλληνα ασθενή και η συνυπευθυνότητα  είναι πλέον επιβεβλημένες έννοιες. Όπως είναι και η διαφάνεια, η προβλεψιμότητα, η εκπόνηση ενός μέσο-μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδίου και η αξιολόγηση και σεβασμός της συνεισφοράς του κλάδου μας στην ελληνική κοινωνία και οικονομία».

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου