Προτεραιότητα η καθολική πρόσβαση των πολιτών σε φάρμακα

Προτεραιότητα η καθολική πρόσβαση των πολιτών σε φάρμακα

Την ανάγκη οργάνωσης ενός «συστηματικού διαλόγου» μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ για την αντιμετώπιση των μεταξύ τους ανισοτήτων στους τομείς της διαθεσιμότητας, της τιμολόγησης, της αποζημίωσης και της προμήθειας των φαρμάκων, υπογράμμισε ο Έλληνας υπουργός Υγείας, Ανδρ. Ξανθός, στη παρέμβασή του στο συμβούλιο υπουργών Υγείας της ΕΕ, που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο.

Ο κ. Ξανθός ανέφερε ότι «αυτά τα προβλήματα αποκτούν άλλη διάσταση σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, που είναι σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, και λόγω των μέτρων λιτότητας έχει υποβαθμιστεί η δημόσια περίθαλψη». Σημείωσε, δε, ότι «πρόσφατα η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε ότι το 2014 το 11,3% του πληθυσμού δεν πήρε τα φάρμακά του, εξαιτίας οικονομικής αδυναμίας, με αδιαμφισβήτητο κόστος ανθρώπινης υγείας, απώτερων δαπανών περίθαλψης, κοινωνικής συνοχής και σε τελευταία ανάλυση Δημοκρατίας».

Καταλήγοντας, ο Έλληνας υπουργός τόνισε: «Πρέπει να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα όλων να εξασφαλίσουμε καθολική πρόσβαση των πολιτών μας σε φάρμακα που θεραπεύουν, ανακουφίζουν και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Είναι, πλέον, κοινός τόπος πως οφείλουμε να οργανώσουμε ένα συστηματικό διάλογο μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ για τον επαναπροσδιορισμό πολιτικών που οδηγούν σε στρεβλώσεις, αποκλεισμούς και ανισότητες στο πεδίο της διαθεσιμότητας, τιμολόγησης, αποζημίωσης και προμήθειας των αναγκαίων φαρμάκων. Σε αυτήν την κατεύθυνση αναζητούμε διακρατικές συνέργειες, προκειμένου να διασφαλίσουμε, μέσα από μηχανισμούς κοινής διαπραγμάτευσης, την ευχερή πρόσβαση των ασθενών μας σε φάρμακα, με τεκμηριωμένο κλινικό όφελος και κοινωνικά αποδεκτές τιμές αποζημίωσης. Μόνο μέσα από τη διαφανή και ισότιμη συνεργασία μας μπορούμε να ανταλλάξουμε γνώση και πληροφορίες, να προωθήσουμε την έρευνα και τις επενδύσεις, να αξιολογήσουμε τη φαρμακευτική καινοτομία και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αλλά και να διασφαλίσουμε την οικονομική βιωσιμότητα των δημόσιων συστημάτων υγείας και του κοινωνικού κράτους».

Διακρατική συνεργασία

Η αναζήτηση κοινών προσεγγίσεων στην πολιτική του φαρμάκου, απασχόλησε  τη συνάντηση του υπουργού Υγείας Α. Ξανθού με τους ομολόγους του της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας και της Μάλτας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνα υπουργού Υγείας μετά το πέρας της συνόδου του Συμβουλίου, που έλαβε χώρα στο Λουξεμβούργο.

Ο κ. Ξανθός,  αναφέρθηκε στις διαφορετικές ταχύτητες τόσο στην οργάνωση των υπηρεσιών υγείας και την ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, όσο και στη διαπραγματευτική εμπειρία των επιμέρους κρατών. Επεσήμανε πως χρειάζεται ανοιχτή και ισότιμη συνεργασία των χωρών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας.

Τόνισε πως απέναντι στην ισχυρή επιρροή της φαρμακοβιομηχανίας που θέτει σε ανισότιμη θέση μεμονωμένα κράτη-μέλη και κυρίως τους ασθενείς, χρειάζεται συνένωση δυνάμεων για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα δημόσια συστήματα υγείας και το κοινωνικό κράτος στην Ευρώπη. Ο Υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως τα κράτη του ευρωπαϊκού Νότου συμμερίζονται την προτεραιότητα στην κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των πολιτών, στην  ποιότητα της φροντίδας και στην αναβάθμιση των δημόσιων υγείας. Επεσήμανε πως είναι ζήτημα αξιοπρέπειας και ποιότητας της δημοκρατίας να μην επιτρέψουμε οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και τα μέτρα λιτότητας να εμποδίσουν την πρόσβαση των ασθενών στο φάρμακο και αναγνώρισε την αναγκαιότητα αναθεώρησης των κανόνων ενός παιχνιδιού που δεν είναι ισότιμο και δίκαιο.

Με το πρόταγμα μιας περιφερειακής δικτύωσης των χωρών του Νότου, ο Υπουργός Υγείας κάλεσε τους ομολόγους του σε μία συνάντηση σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην Αθήνα και θα σηματοδοτήσει την έναρξη της κοινής αυτής προσπάθειας.