Προτεινόμενες διατάξεις από τον ΙΣΑ για την ιατρική διαφήμιση

Προτεινόμενες διατάξεις από τον ΙΣΑ για την ιατρική διαφήμιση

H ιατρική διαφήμιση στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ξεφύγει κάθε ελέγχου, οι πολίτες κατακλύζονται από την προβολή εκπτωτικών πακέτων για ιατρικές πράξεις και υφίστανται επαγγελματικές πινακίδες που αντιβαίνουν κάθε ισχύουσα νομοθετική διάταξη.

Τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου ζητούν από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας την τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας περί ιατρικής διαφήμισης, επισημαίνοντας ότι το νομικό πλαίσιο που αφορά στις «επαγγελματικές πινακίδες» των ιδιωτικών φορέων Π.Φ.Υ. είναι αποσπασματικό και απαρχαιωμένο. Αφενός για τους ιατρούς εφαρμοστέες φέρεται να είναι οι διατάξεις του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν 3418/2005- ΦΕΚ  Α-287), που επιβάλουν πινακίδες διαστάσεων μόλις 0,25 χ 0,30 εκατοστών και μόνο στην είσοδο του ιατρείου, ενώ αυτές δεν ισχύουν για τις «ιατρικές εταιρείες», για τις οποίες εφαρμοστέες ήταν οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ Α’/34) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και  άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΙΣΑ, η ενοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για όλους τους φορείς ΠΦΥ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, είναι αναγκαία για λόγους ασφάλειας δικαίου και νομιμότητας, όπως και η αντιμετώπιση των ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τρόπο που συνάδει και προς τις διατάξεις της ΚΥΑ 38110/9-9-2002, που έλαβαν χώρα στα πλαίσια περιορισμού της υπαίθριας διαφήμισης και της επιβολής τάξης στις επαγγελματικές επιγραφές που αναρτώνται τόσο από τα φυσικά πρόσωπα όσο και τις πάσης φύσεως εταιρείες, ανεξαρτήτως της δραστηριότητάς τους.

«Περαιτέρω, όσον αφορά την απαγόρευση της ιατρικής διαφήμισης των φορέων Π.Φ.Υ.,  η οποία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία των διοικητικών περιορισμών που αίρονται με το Ν.3919/2011 (απελευθέρωση επαγγελμάτων), αυτή θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με ένα πλαίσιο εκσυγχρονισμένων διατάξεων, καθώς το ισχύον άρθρο 17 του Ν.3418/2005, περιλαμβάνει υπέρμετρους περιορισμούς αποκλειστικά για τους ιατρούς φυσικά πρόσωπα, με αποτέλεσμα την δυσμενή μεταχείριση τους έναντι νομικών προσώπων» αναφέρει ο ΙΣΑ και επισημαίνει την ασύδοτη διαφήμιση «ιατρικών καρτών» από εμπορικές εταιρείες σε συνεργασία με ιδιωτικές κλινικές.

Ο ΙΣΑ προτείνει τσουχτερά πρόστιμα για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις περί ιατρικής διαφήμισης. Συγκεκριμένα, πρόστιμο 2.500 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής να επιβάλλεται πρόστιμο 25.000 ευρώ. Προτείνεται, επίσης, σε περίπτωση παραβίασης κατ’ εξακολούθηση των διατάξεων περί διαφήμισης να ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής, η οποία τη χορήγησε, για χρονικό διάστημα από ένα μήνα έως και ένα χρόνο.

Επίσης, ο ΙΣΑ αναφέρει ότι θα πρέπει οι ιατρικοί σύλλογοι να έχουν αρμοδιότητα για την επιβολή κυρώσεων επί πάσης φύσεως φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που προβαίνουν σε παραβίαση των διατάξεων περί διαφήμισης, και όχι μόνο επί των φυσικών προσώπων – ιατρών επί των οποίων αποκλειστικά οι Ιατρικοί Σύλλογοι έχουν αρμοδιότητα μέχρι σήμερα.