Πρωτοποριακή επέμβαση κοιλιοκήλης στο Metropolitan Hospital

Πρωτοποριακή επέμβαση κοιλιοκήλης στο Metropolitan Hospital

Μια πρωτοποριακή επέμβαση κοιλιοκήλης πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Metropolitan Hospital σε άνδρα ασθενή 35 ετών. Πρωτοποριακό είναι, αναφέρει ο Διευθυντής Χειρουργικής Δρ. Διαμαντής Θωμάς, το γεγονός ότι όλη η επέμβαση έγινε λαπαροσκοπικά -εξωπεριτοναϊκά (λαπαροσκοπική eTEP) χωρίς τομές ανατομικών δομών και τοποθέτηση μεγαλύτερου σε μέγεθος πλέγματος από όλες τις άλλες επεμβάσεις. Η τοποθέτηση γίνεται σε ανατομική θέση κάτω από τον ορθό κοιλιακό και πάνω από τη θήκη του, δηλαδή έξω από την κοιλία χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα σπλάχνα επομένως χωρίς συμφύσεις. Είναι ένα χειρουργείο εντελώς αναίμακτο και ανώδυνο και όσον αφορά το αισθητικό αποτέλεσμα έχουμε μόνο τρεις τομές του 1cm στις οποίες γίνεται πλαστική συρραφή με άριστα αποτελέσματα.

Όπως επισημαίνει ο Δρ. Δ. Θωμάς ο ασθενής κινητοποιήθηκε άμεσα και χωρίς παυσίπονα (μόνο παρακεταμόλη) και όπως ανέφερε ο ίδιος μια ώρα μετά το χειρουργείο «είναι σαν να μην έχω χειρουργηθεί». Μάλιστα εξήλθε του νοσοκομείου την επόμενη ημέρα με μια αντιβίωση και παρακεταμόλη.

Τα οφέλη αυτής της τεχνικής είναι η τοποθέτηση του πλέγματος στην σωστή ανατομική θέση, έτσι ώστε να έχουμε:

  • Πολύ χαμηλά ποσοστά υποτροπών.
  • Μηδαμινές λοιμώξεις και διαπύηση του τραύματος και του πλέγματος.
  • Απουσία δημιουργίας υγρώματος.
  • Απουσία πόνου μετεγχειρητικά.
  • Παραμονή στο νοσοκομείο 24 ώρες.
  • Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
  • Άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα.

Εφαρμογή αυτής της τεχνικής μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις ομφαλοκήλης, ΜΤΧ κοιλιοκήλης, σε κήλη και διάσταση λευκής γραμμής και στις βουβωνοκήλες.