Πρωτοποριακή επέμβαση κρανίου στην Ελλάδα

Πρωτοποριακή επέμβαση κρανίου στην Ελλάδα

Μια πρωτοποριακή επέμβαση διεξήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Πρόκειται για την Αρθροσκοπική χειρουργική επέμβαση, στην διαστάσεων μόλις 2cm «Κροταφογναθική Διάρθρωση» η οποία ενώνει τη βάση του Κρανίου με την κάτω Γνάθο. Η επέμβαση έγινε σε ασθενή με Σύνδρομο ΤΜJ, προς αποκατάσταση δυσλειτουργιών της κροταφογναθικής διάρθρωσης, οι οποίες μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονταν συντηρητικά χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Η επέμβαση έγινε ενδοσκοπικά από το Στοματικό & Γναθοπροσωπικό Χειρουργό και Δ/ντή της Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου κ. Παναγιώτη Σεννή και την ομάδα του.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η νέα μέθοδος έχει πολλά θετικά σε σχέση με τον παλαιότερο τρόπο της «ανοιχτής επέμβασης». Πρωτίστως, περιόρισε στα 2mm την περιοχή από όπου τα μικροεργαλεία, εισάγονται στη βάση του κρανίου για να γίνει η επέμβαση. Επιπλέον, μειώνει τους κινδύνους τυχών επιπλοκών, ενώ η αποκατάσταση είναι ταχύτατη για τον ασθενή. Η διάρκεια της επέμβασης είναι από 30-40 λεπτά της ώρας και ο ασθενής νοσηλεύεται μόνο για μία μέρα στο νοσοκομείο, όταν με την ανοιχτή επέμβαση έμενε τουλάχιστον 3 ημέρες. Ως εκ τούτου, η επιβάρυνση για τα Ασφαλιστικά Ταμεία είναι πολύ μικρότερη καθώς το νοσοκομείο, χρησιμοποιεί λιγότερο καιρό τις κλίνες για θεραπεία – αποθεραπεία του ασθενούς.

Τέλος, όπως λένε οι γιατροί, ακόμα και η αισθητική αποκατάσταση του ασθενούς είναι άμεση, καθώς έπειτα από παρέλευση 2 εβδομάδων, ούτε ένας ειδικός δεν μπορεί να διακρίνει τα δύο σημεία από τα οποία εισήχθησαν τα μικροεργαλεία για να γίνει  η επέμβαση μέσω του μόνιτορ.