Πρωτοβουλία δημιουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο

Πρωτοβουλία δημιουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο

Το Ολοκληρωμένο Κέντρο Έρευνας της Αθήνας για τον Καρκίνο θα δημιουργηθεί με τη συμμετοχή σχετικών με τη κλινική έρευνα επιλεγμένων εργαστηρίων από Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια, επιλεγμένων δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και με πρόβλεψη για συνεργασίες  με τη φαρμακοβιομηχανία, εταιρείες βιοτεχνολογίας, διαγνωστικής καρκίνου και βιοπληροφορικής.

Ο βασικός στόχος του ΟΚΕΚ-Α θα είναι να ενισχύσει τη διεπιστημονική έρευνα για τον καρκίνο και κυρίως τη βελτίωση της ζωής των ασθενών αυτής της  πολύ-παραγοντικής και ετερογενούς νόσου.Οι ερευνητές εναντίον του Καρκίνου στην Αθήνα ήδη αναπτύσσουν νέες διαγνωστικές και προγνωστικές δοκιμασίες, αναλύουν και αξιοποιούν δείκτες πρόβλεψης της ανταπόκρισης σε στοχευμένες εξατομικευμένες θεραπείες, βελτιώνουν τα υφιστάμενα και  αναπτύσσουν νέα δυνητικά φάρμακα μέσω χημικής σύνθεσης. Το ΟΚΕΚ-Α θα αναπτύξει τις συνέργειες και θα συμβάλλει στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε δημόσια νοσοκομεία.

Τα παραπάνω τονίστηκαν σε Επιστημονική ημερίδα με θέμα:Towards an Athens Comprehensive Cancer Center που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Στόχος της Επιστημονικής Ημερίδας ήταν να φέρει σε επαφή επιλεγμένα μέλη του Γερμανικού Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο (DKFZ) και της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD),με μέλη της ερευνητικής, επιστημονικής και ιατρικής κοινότητας της Ελλάδος,προκειμένου να ενσωματωθεί η γερμανική εμπειρία με τις ελληνικές ανάγκες για την επιτυχή εφαρμογή των επιστημονικών δραστηριοτήτων του υπό σύσταση Ολοκληρωμένου Κέντρου Έρευνας της Αθήνας, για τον Καρκίνο (ΟΚΕΚ-Α).

Αξίζει να σημειωθεί ότι δημόσια ομιλία εκφώνησε ο καθηγητής Harald zur Hausen από το DKFZ, ο οποίος κατέχει Nobel Prize in Physiology or Medicine(2008). Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με θέμα την «Πρόληψη του Καρκίνου», δήλωσε ότι η πρόληψη των σχετικά κοινών και συχνών ασθενειών όπως είναι οι διάφορες μορφές καρκίνου, η αρτηριοσκλήρωση, το Αλτσχάϊμερ και ο Σακχαρώδης διαβήτης, θα είναι επιτυχής μόνο όταν κατανοήσουμε πλήρως τους βασικούς παθολογικούς μηχανισμούς και τα βασικά αρχικά γεγονότα που προκάλεσαν τα αντίστοιχα κλινικά συμπτώματα. Ειδικότερα, για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας δήλωσε ότι πέρα από τα κορίτσια ηλικίας 8-14 ετών που πρέπει να εμβολιάζονται και ο εμβολιασμός των νέων αγοριών (9-14 ετών) είναι πιθανώς μια πολύ αποτελεσματική προσέγγιση για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου