Το σχέδιο του ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο των δαπανών των παρόχων επικροτεί το υπουργείο Υγείας

Το σχέδιο του ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο των δαπανών των παρόχων επικροτεί το υπουργείο Υγείας

Το Υπουργείο Υγείας επικροτεί τη νέα διαδικασία ελέγχου και τελικής εκκαθάρισης υποβολών των παρόχων, από τον ΕΟΠΥΥ, λέγοντας πως με τη συγκεκριμένη δράση, επιλύθηκε ένα πρόβλημα ιδιαίτερα περίπλοκο, που καμία κυβέρνηση ως σήμερα δεν είχε τολμήσει να το αγγίξει ολοκληρωμένα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, δόθηκε λύση στη διαδικασία εκκαθάρισης των νέων υποβολών των παρόχων και ταυτόχρονα στη διαχείριση των παρελθοντικών, «παλαιών» υποβολών που συσσωρεύονταν και λίμναζαν ως μη διαχειρίσιμα αρχεία (τόνοι χαρτιού τοποθετημένων σε κούτες), στις αποθήκες του Οργανισμού. Η ελλιπής προσπάθεια που έγινε αναφορικά με την εκκαθάριση των παλαιών υποβολών (έτους 2013) απο Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες (το 2014) δεν ολοκληρώθηκε. Η έλλειψη αποτελεσματικής παρέμβασης και η σχεδόν παντελής έλλειψη δράσης, υπονόμευε την αξιοπιστία του ΕΟΠΥΥ και ανατροφοδοτούσε το πρόβλημα έως σήμερα.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας, το σύστημα εκκαθάρισης υποβολών των παρόχων είχε αφεθεί στην τύχη του και οι πάροχοι λάμβαναν το 90% των απαιτήσεών τους με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, χωρίς τον οποιοδήποτε ουσιαστικό έλεγχο δηλαδή, ενώ για το υπόλοιπο 10% ανέμεναν την τελική εκκαθάριση, η οποία όμως ουδέποτε πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν.

«Με τη θέσπιση κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου (νόμος υπ’αρίθμ. 4368, άρθρο 90)  και τον επιτυχή σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός σύνθετου σχεδίου από τη διοίκηση και τους εργαζομένους του ΕΟΠΥΥ κόπηκαν γόρδιοι δεσμοί και ξεπεράστηκαν δυσλειτουργίες ετών» τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας.