Σε καθεστώς εφημερίας η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Θριάσιου νοσοκομείου!

Σε καθεστώς εφημερίας η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Θριάσιου νοσοκομείου!

Σε καθεστώς εφημερίας τέθηκε για πρώτη φορά η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας ΄΄ ΘΡΙΑΣΙΟ΄΄!

Κατά τη διάρκεια της εφημερίας στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αντιμετωπίστηκαν ένδεκα (11) έκτακτα περιστατικά, πέραν των τακτικών ασθενών. Από αυτούς, πέντε (5) περιστατικά ήταν χρονίως αιμοκαθαιρόμενοι και τέσσερα (4) περιστατικά ήταν νοσηλευόμενοι ασθενείς σε διάφορα κλινικά τμήματα.  Επίσης δυο (2) ασθενείς προσήλθαν στο ΤΕΠ με ουραιμικό σύνδρομο, τοποθετήθηκαν ενδοφλέβιοι καθετήρες αιμοκάθαρσης και υπεβλήθησαν επειγόντως σε συνεδρία αιμοκάθαρσης.

Η εφημερεύουσα ιατρός εκλήθη, επίσης στο ΤΕΠ στη διάρκεια της εφημερίας για εκτίμηση οκτώ (8) περιστατικών με νεφρολογικό πρόβλημα.

Η διοίκηση του νοσοκομείου επιθυμεί να ευχαριστήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,  για τον ζήλο και την αποτελεσματικότητά τους, καθώς και τη 2η ΥΠΕ για τη διοικητική της υποστήριξη. Δεσμευόμαστε ότι η Διοίκηση θα σταθεί δίπλα στα προβλήματα και τις ανάγκες των χρονίως πασχόντων ασθενών με Νεφρική Νόσο.

Κατόπιν της ενίσχυσης με επιπλέον νοσηλευτικό προσωπικό, η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού θα αυξήσει περαιτέρω τη δραστηριότητά της και θα λειτουργεί σε δύο βάρδιες από τις 27.01.2017, οπότε και θα είναι έτοιμη να υποδεχθεί περισσότερους μόνιμους ασθενείς.