Σε ώρα μηδέν το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης! Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι!

Σε ώρα μηδέν το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης! Τι καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι!

Σε ώρα μηδέν βρίσκεται το μοναδικό δημόσιο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης. Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Εργαζομένων, με αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Υγείας και της διοίκησης της Α΄ ΥΠΕ, έχουν μετακινηθεί με αποσπάσεις και μετατάξεις 21ας εργαζόμενοι του ΕΚΑ από το 2016 μέχρι σήμερα.

Ο αριθμός αυτός ξεπερνά το 15% του υπηρετούντος προσωπικού του Κέντρου (!).Επιπλέον,  το ΕΚΑ παραμένει «ακέφαλο» εδώ και περίπου 1αν χρόνο που δεν έχει διοριστεί Διοικητής, ενώ συνεχίζεται και η υποχρηματοδότησή του

Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί η μετακίνηση σε γραφείο στελέχους της πολιτικής ηγεσίας του Υπ. Υγείας υπαλλήλου που προσλήφθηκε πριν 5 μήνες στο ΕΚΑ και υπηρετούσε στην Οικονομική υπηρεσία. Η συγκεκριμένη υπάλληλος, μάλιστα, είναι δόκιμη και δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί αν δεν παρέλθει 2ετία. Χώρια που δεν εκδόθηκε καν απόφαση μετακίνησης.

«Προφανώς η πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας εγκαινιάζει μια νέα τακτική για τις απαράδεκτες και αυθαίρετες μετακινήσεις του αποφασίζουμε και μετακινούμε, χωρίς αποφάσεις, στα κρυφά» σχολιάζει ο πρόεδρος του Σωματείου, Γεώργιος Κάππος.