Σεμινάριο: «Πνευμονική Αποκατάσταση από το Νοσοκομείο στο Σπίτι»

Σεμινάριο: «Πνευμονική Αποκατάσταση από το Νοσοκομείο στο Σπίτι»

Το Επιστημονικό Τμήμα Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας-Αποκατάστασης (Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) συνδιοργανώνει με το Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας και το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής του Π.Σ.Φ. το 7ο Σεμινάριο (Διημερίδα) με θέμα: «Πνευμονική Αποκατάσταση από το Νοσοκομείο στο Σπίτι», στις 6 και 7 Μαΐου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο του Τ.Ε.Ι. Αθηνών (6 Μαΐου) και στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθηνών (7 Μαΐου).

Πνευμονική αποκατάσταση είναι ένα ολιστικό εξατομικευμένο, δια βίου πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο ενδείκνυται σε χρόνιους αναπνευστικούς ασθενείς με περιορισμό δραστηριοτήτων, λόγω δύσπνοιας. Στοχεύει στη βελτίωση της δύσπνοιας, της ικανότητας για άσκηση και της ποιότητας ζωής του ασθενούς.

Σκοπός του Σεμιναρίου (Διημερίδας) είναι η ενημέρωση αναφορικά με την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την αποκατάσταση του χρόνιου αναπνευστικού ασθενούς, με ένδειξη πνευμονικής αποκατάστασης, μέσω πραγματοποίησης κεντρικών ομιλιών και τεσσάρων εφαρμοσμένων κλινικών φροντιστηρίων (workshops).

Το Σεμινάριο (Διημερίδα) απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι ασχολούνται με την πνευμονική αποκατάσταση χρόνιων αναπνευστικών ασθενών.

Για περισσότερες πληροφορίες προ-εγγραφής  και  επιστημονικού προγράμματος του 7ου  Σεμιναρίου (Διημερίδας) του Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. του Π.Σ.Φ. μπορείτε να επισκεφτείτε: http://www.tkafa.gr/news_details.php?id=2887  και μέσω Ε-mail: info@tkafa.gr