ΣΦΕΕ: Ένα στα τέσσερα φάρμακα είναι δωρεάν

ΣΦΕΕ: Ένα στα τέσσερα φάρμακα είναι δωρεάν

Τεράστιες είναι οι επιπτώσεις των φοροεισπρακτικών μέτρων που έχει επιβάλλει η Πολιτεία στη φαρμακοβιομηχανία, με αποτέλεσμα 1 στα 4 φάρμακα να είναι δωρεάν προσφερόμενο από τη φαρμακοβιομηχανία. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης σε εκδήλωση με θέμα «το Φάρμακο: για ένα βιώσιμο Σύστημα Δημόσιας Υγείας, για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας».

Ο κ. Αποστολίδης στάθηκε στο γεγονός ότι η Πολιτεία  πρέπει να κινηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά στην ανακούφιση των επειγόντων προβλημάτων που σχετίζονται με την περίθαλψη των προσφύγων, αλλά και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας. Ο ΣΦΕΕ και τα μέλη του, έχοντας πάντα στον πυρήνα της δραστηριότητάς του τον άνθρωπο, συνέβαλε ουσιαστικά με τη δωρεά 40.000 φαρμάκων στους πρόσφυγες, δείχνοντας την έμπρακτη υποστήριξή του.

Ο  ΣΦΕΕ υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη του φαρμακευτικού Κλάδου , αποτελεί μέρος της λύσης στην οικονομική κρίση που διανύουμε. Η καθολική και απρόσκοπτη πρόσβαση των ανασφάλιστων ασθενών στα φάρμακα, καθώς και η διασφάλιση εμβολίων  για λόγους πρόληψης, μέσα από ένα θεσμοθετημένο ειδικό κονδύλι, οι διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας, η σύνδεση της καινοτομίας με την παραγωγή  και η διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού νόμου, είναι κάποιες από τις στρατηγικές μεταρρυθμίσεις που έχει προτείνει ο ΣΦΕΕ.

Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΣΦΕΕ Κωνσταντίνος Παναγούλιας υπογράμμισε την επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία του Κλάδου του φαρμάκου για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ΣΦΕΕ υπολογίζει ότι στα επόμενα τρία χρόνια, με την ύπαρξη κατάλληλων προϋποθέσεων, όπως είναι ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον ανάπτυξης και με τη θεσμική συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και Κυβέρνησης, οι επενδύσεις στις κλινικές μελέτες μπορούν να τριπλασιαστούν, αποφέροντας 240 εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος, από 80 που είναι σήμερα. Βασική στρατηγική στόχευση της Πολιτείας  πρέπει να είναι η υποστήριξη των δράσεων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, καθώς τα αποτελέσματα θα είναι άκρως ενισχυτικά για την Εθνική οικονομία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την παραγωγή γενόσημων φαρμάκων, την παραγωγή νέων ελληνικών φαρμάκων και τη συνεργασία ελληνικών και διεθνών εταιριών.