ΣΦΕΕ: Η υγεία πρέπει να είναι στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας

ΣΦΕΕ: Η υγεία πρέπει να είναι στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας

Την ανάγκη εφαρμογής διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προκειμένου «να αποσοβηθεί ο ορατός κίνδυνος μιας μεγάλης κρίσης στην Υγεία», επισημαίνει σε ψήφισμά της η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ). Τονίζει ότι «χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο πλάνο προτεραιοτήτων βάσει ενός “Εθνικού Σχεδίου για την Υγεία»” και ζητά από την κυβέρνηση και το κράτος να δράσει με τον τρόπο που αρμόζει στα επείγοντα, πλέον, ζητήματα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) κατέδειξε τις ασύμμετρες πιέσεις που έχει δεχθεί ο κλάδος από το 2009 έως σήμερα, παρότι συνεχίζει να συνεισφέρει στην εθνική οικονομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία προστιθέμενων αξιών.

«Η Υγεία πρέπει να είναι στο επίκεντρο της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας της Ελλάδας», σημειώνουν και προειδοποιούν ότι όσο «δεν γίνονται οι απαραίτητες αναδιαρθρώσεις χάνεται πολύτιμος χρόνος που λειτουργεί ανασταλτικά για επενδύσεις στον τομέα της Υγείας, αλλά και για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας».

Αντί διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που θα επέτρεπε στο σύστημα υγείας την εξοικονόμηση πόρων, η πολιτική υγείας περιορίστηκε σε μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, που είναι σαφές πλέον ότι είναι ανεπαρκής, αλλά και σε οριζόντια μέτρα, που μεταφράζονται σε € 1δισ. υποχρεωτικών επιστροφών και εκπτώσεων για το 2016

«1 στα 4 φάρμακα τα δίνει δωρεάν ο Κλάδος μας μέσω των υποχρεωτικών εκπτώσεων και επιστροφών, ενώ άλλο 1 στα 4 το πληρώνει ο ασθενής (στα νοσοκομεία μάλιστα ο Κλάδος μας δίνει δωρεάν 1 στα 3 φάρμακα)», αναφέρει το Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο κλάδος προειδοποιεί πως αν ληφθούν τα σχεδιαζόμενα μέτρα, «τα νέα καινοτόμα φάρμακα θα καθυστερούν πλέον να εισέλθουν στη χώρα από 2 έως 4 χρόνια ή και δεν θα έρχονται καθόλου. Τα μέτρα αυτά αποτελούν τεράστια απειλή τόσο για την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες όσο και για τη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών εταιριών, καθώς πολλές εταιρίες –κυρίως, αλλά όχι μόνο, ελληνικές- δεν θα αντέξουν και θα υπάρξουν σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας».

Να θυμίσουμε ότι τα μέτρα, όπως έχουν μεταφερθεί από την Αριστοτέλους, θα προβλέπουν:

1) Νέα κριτήρια που καθιστούν απαγορευτική την ένταξη των νέων προϊόντων στην θετική λίστα.

2) +25% έκπτωση ως τέλος εισόδου στη Λίστα, επιπλέον των ήδη υφιστάμενων rebates & clawback.

3) Σημαντική αύξηση των ήδη υπαρχουσών εκπτώσεων (rebate), με ποσό αντίστοιχο του ποσού που προκύπτει από την μνημονιακή υποχρέωση της μείωσης του clawback (υποχρεωτική επιστροφή) κατά 30%, δηλαδή με υποκατάσταση μέρους του clawback με rebate!

4) Κλειστοί προϋπολογισμοί ανά θεραπευτική κατηγορία χωρίς τις απαραίτητες υποδομές.

Το «αντίδοτο», κατά τις εταιρίες, είναι να προχωρήσουν δομικές μεταρρυθμίσεις που και ο ΣΦΕΕ έχει καταθέσει προς την Πολιτεία και προβλέπονται και από το μνημόνιο, ως ένα «Εθνικό Σχέδιο για την Υγεία».

Συνοπτικά οι προτάσεις του Συνδέσμου:

Εξορθολογισμός του συστήματος μέσω δομικών μεταρρυθμίσεων:

Αξιολόγηση νέων φαρμάκων μέσω ενός οργανισμού αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας όπως έχει εξαγγελθεί και είναι μνημονιακή προϋπόθεση για το 2017.
Καθολική και υποχρεωτική εφαρμογή και χρήση των Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης, και η εφαρμογή Μητρώων Ασθενών (Registries).
Λειτουργία Επιτροπής Διαπραγμάτευσης και η διαμόρφωση Συμφωνιών όγκου-τιμής.
Αξιοποίηση όλων των δεδομένων που προκύπτουν από την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.
Προοπτική εύρεσης και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών (Horizon scanning).

Προσέγγιση της καινοτομίας ως επένδυση στη Υγεία και όχι ως κόστος, καθώς ένα καινοτόμο φάρμακο μπορεί να οδηγήσει στη μείωση του συνολικού κόστους για την υγεία.

Να γίνει σαφές ότι:
Ο κλάδος είναι μέρος της λύσης και ότι η Βιωσιμότητα του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα μας εξαρτάται σημαντικά από την βιωσιμότητα των φαρμακευτικών εταιριών και την δυνατότητά τους να παρέχουν φάρμακα στους Έλληνες ασθενείς .
Το φάρμακο αποτελεί σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα της χώρας και συμβάλλει στον τομέα της εργασίας υποστηρίζοντας 000 θέσεις εργασίας άμεσα και 86.000 θέσεις εργασίας έμμεσα.
Πρέπει να δώσει κίνητρα για περαιτέρω ανάπτυξη, θέσεις εργασίας κι επενδύσεις:

α) Μπορούν να τριπλασιαστούν οι επενδύσεις στην κλινική έρευνα εάν δοθούν κίνητρα που υπάρχουν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. β) Χρειάζεται να σχεδιαστεί ένα πλαίσιο φορολογικών και επενδυτικών κίνητρων για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και διεθνών εταιριών, που θα παράξουν καινοτομία και θα υποστηρίξουν το ερευνητικό δυναμικό της χώρας, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.