ΣΦΕΕ κατά των νέων μέτρων για τα φάρμακα του υπ. Υγείας!

ΣΦΕΕ κατά των νέων μέτρων για τα φάρμακα του υπ. Υγείας!

Τον έντονο προβληματισμό τους για τη νέα δέσμη προτάσεων φαρμακευτικής πολιτικής εκφράζουν ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Ολύμπιος Παπαδημητρίου και ο γενικός διευθυντής Μιχάλης Χειμώνας προς τον Ανδρέα Ξανθό.

Όπως υποστηρίζουν με αυτά τα μέτρα δεν εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των εταιρειών ούτε τελικά εξυπηρετεί το συμφέρον των ασθενών.

«Είμαστε απογοητευμένοι διότι ακόμα και μετά την έξοδο από τα μνημόνια δεν λαμβάνεται καμία ουσιαστική μέριμνα για την αναπροσαρμογή της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης σε ένα λογικό ύψος, το οποίο θα επαρκεί να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες της χώρας μας«, υπογραμμίζουν.

Οι αντιρρήσεις

Ο ΣΦΕΕ εκφράζει την αντίθεσή του στα παρακάτω σημεία:

Τα μέτρα συγκράτησης της δαπάνης, τα οποία πολύ σωστά ψηφίστηκαν (όπως το ΗΤΑ, η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, τα Θεραπευτικά Πρωτόκολλα), καθυστερούν στην εφαρμογή τους, γεγονός που σημαίνει ότι και το 2019 όλο το βάρος του μη ελέγχου της δαπάνης θα πέσει πάλι στην φαρμακοβιομηχανία μέσω ενός ολοένα αυξανόμενου clawback.

Θεσπίζεται ανακατανομή του clawback με μια αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της ανάπτυξης από 90/10 σε 75/25. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι όποιες εταιρείες καταφέρουν να αναπτυχθούν μέσα στην επόμενη χρονιά (έστω και πλασματικά λόγω συγχωνεύσεων ή αλλαγών σε συνεργασίες), θα τιμωρηθούν συμμετέχοντας σε ένα «πρόστιμο» από 150 εκατομμύρια ευρώ έως 200 εκατομμύρια, ανάλογα με την έκβαση του clawback.

Το πρόστιμο αυτό για το 2018 ήταν περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ! «Σε μια χώρα που αναζητά την ανάπτυξη εσείς την τιμωρείτε», σημειώνεται χαρακτηριστικά. Τα προϊόντα που αναπτύσσονται, επιβαρύνονται, ούτως ή άλλως, με αυξημένα rebate με βάση τη σημερινή δομή του συστήματος.

Τα 45 εκατομμύρια ευρώ, με τα οποία προτίθεται το υπουργείο να αυξήσει τον νοσοκομειακό προϋπολογισμό το 2019, είναι ένα ελάχιστο ποσό μπροστά στην πραγματική δαπάνη που απαιτείται. Αυτό εκφράζεται με clawback και rebates πάνω από τα 400 εκατομμύρια ευρώ ή 43% της δαπάνης (νοσοκομεία ΕΣΥ και ΕΟΠΥΥ), λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι δεν έγινε καμία διόρθωση στη δαπάνη αυτή το 2018, όπως γίνονταν τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο ΣΦΕΕ ενημερώθηκε πως νομοθετούνται «κλειστοί» προϋπολογισμοί σε επίπεδο ATC4 ή ATC5 (κατηγορία ή προϊόν) στα νοσοκομεία για το 2019, τη στιγμή μάλιστα που μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για την υπέρβαση της νοσοκομειακής δαπάνης το 2018 και οι εταιρίες δεν έχουν λάβει τα εκκαθαριστικά σημειώματα.

Επιπλέον, όσον αφορά στον τρόπο τιμολόγησης, ο ΣΦΕΕ εκτιμά την πρόθεση του υπουργείου να γίνουν διορθώσεις σε όσα φάρμακα η τιμή τους είναι κάτω από τη χαμηλότερη τιμή της Ευρώπης, αλλά εμμένει πάντα στη θέση ότι η σύγκλιση των τιμών πρέπει πάντα να είναι από τον μέσο όρο των τριών χαμηλοτέρων τιμών της Ευρωζώνης.

Επικροτεί την κατάργηση του 25% rebate για τις νέες δραστικές και την αντικατάστασή του από το 5/4/3/2/1%, αλλά επιπλέον τονίζει την πάγια θέση ότι αυτό δεν θα πρέπει να συνδέεται με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης καθοιονδήποτε τρόπο.

Προτάσεις

Το προεδρείο του ΣΦΕΕ εγκαλεί τον υπουργό Υγείας για την έλλειψη επικοινωνίας:

«Διαχρονικά υποβάλουμε προτάσεις που αγνοείτε. Εμείς σας επαναλαμβάνουμε ότι τα όρια έχουν ξεπεραστεί και πρέπει να λάβετε μέτρα για να εξασφαλίσετε και τη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών εταιριών και την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακά τους».

Ο ΣΦΕΕ ζητεί, για μία ακόμη φορά, να γίνει πρόβλεψη στο αμέσως επόμενο διάστημα για τα εξής:

Κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των ανασφαλίστων συμπολιτών μας από τα κονδύλια της πρόνοιας.
Εύρεση επιπλέον/νέου κονδυλίου για την πρόληψη (εμβόλια), όπως γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Θέσπιση ενός ανώτατου ορίου στο clawback με την εισαγωγή της συνυπευθυνότητας, αλλά και μείωση του clawback μέσω αφαίρεσης κονδυλίων από τις επενδύσεις για κλινική έρευνα ή από τις επενδύσεις που απαιτούνται για την προσαρμογή στον ευρωπαϊκό κανονισμό περί ψευδεπίγραφων φαρμάκων (coding & serialization).

Στην Πορτογαλία – σημειώνεται στην επιστολή – με την έξοδο από τα μνημόνια, η φαρμακοβιομηχανία υπέγραψε ένα μνημόνιο συνεργασίας με την κυβέρνηση (υπουργεία Υγείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης) για τρία χρόνια, ορίζοντας κατευθυντήριες γραμμές και προωθώντας την προβλεψιμότητα.

«Εμείς γιατί δεν μπορούμε;», αναρωτιέται το προεδρείο του Συνδέσμου.

Share Button