Συμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής με ιατρούς για εξετάσεις υποψηφίων οδηγών

Συμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής με ιατρούς για εξετάσεις υποψηφίων οδηγών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ιατρών για σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να εξετάζουν υποψηφίους οδηγούς.

Η περιφέρεια Αττικής καλεί τους ιατρούς με ειδικότητα : α) Παθολόγου και των συναφών ειδικοτήτων, γενικού ιατρού, αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου, ρευματολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου καθώς και ιατρού χωρίς ειδικότητα ( κατόχου άδειας άσκησης επαγγέλματος, τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια ) β) Οφθαλμιάτρου γ) Ωτορινολαρυγγολόγου δ) Νευρολόγου ε) Νευροψυχιάτρου στ) Ψυχιάτρου ζ) ορθοπεδικού η)ουρολόγου θ) νεφρολόγου ι)δερματολόγου οι οποίοι:

-λειτουργούν νόμιμα ιατρείο και διαθέτουν σχετική βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας του από τον οικείο ιατρικό σύλλογο για να έχουν δικαίωμα να διενεργούν ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών

-και ενδιαφέρονται να συνάψουν σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να εξετάζουν υποψηφίους οδηγούς και οδηγούς και να χορηγούν τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις (ΠΔ 51/12, όπως ισχύει) ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας σε αυτούς, να υποβάλουν στην οικεία υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής αίτηση συνοδευόμενη από φωτοτυπία ταυτότητας και βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί θα μπορούν να λαμβάνουν από 9 Νοεμβρίου 2016 ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας και από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους με τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Η αμοιβή που θα καταβάλλεται στους ιδιώτες ιατρούς που διενεργούν την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών θα είναι ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους.

Σημειώνεται πως οι υφιστάμενες συμβάσεις ιατρών ειδικότητας παθολόγου και οφθαλμιάτρου που έχουν συναφθεί με τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής και είναι σε ισχύ συνεχίζουν να ισχύουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε αυτές.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου