Συνταγογράφηση επιθεμάτων επιβάρυνε με 12 εκατ.ευρώ τον ΕΟΠΥΥ

Συνταγογράφηση επιθεμάτων επιβάρυνε με 12 εκατ.ευρώ τον ΕΟΠΥΥ

Η μετατροπή του ΕΟΠΥΥ, από «παθητικό» σε δυναμικό ελεγκτικό μηχανισμό, για ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων και έλεγχο του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι ο στόχος της διοίκησης του Οργανισμού, δήλωσε ο πρόεδρός του, Σωτήρης Μπερσίμης, στο 2ο Πανευρωπαϊκό Συμπόσιο, το οποίο διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης του κ. Μπερσίμη βρέθηκε ο έλεγχος της συνταγογράφησης και της φαρμακευτικής δαπάνης. Ολοκλήρωση των Μητρώων Ασθενών, αξιοποίηση της ιατροτεχνολογίας, αναδιαμόρφωση και ενοποίηση του συστήματος rebate, ομαλοποίηση των χρηματικών ροών προς τους παρόχους με διαφάνεια και δικαιοσύνη επανεξέταση και βελτίωση του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (clawback)και η δημιουργία κλειστών προϋπολογισμών ανά θεραπευτική κατηγορία, είναι μερικές από τις δράσεις για τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ στους Ευρωπαίους τεχνοκράτες.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα υπέρβασης στις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ, ο κ. Μπερσίμης ανέφερε τη συνταγογράφηση επιθεμάτων από γιατρούς σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, σε διαφορετικούς ασθενείς, προσκομίζοντας την ίδια φωτογραφία. Η εκτιμώμενη υπέρβαση για τα επιθέματα αυτά, υπολογίζεται σε περισσότερα από 12.000.000 ευρώ.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο κ. Μπερσίμης έδειξε πώς μέσω των νέων συμβάσεων θα βελτιωθεί η χωροταξική κατανομή των συνταγογράφων γιατρών σε ολόκληρη την χώρα.

Στη διάρκεια της δεύτερης και τρίτης ημέρας του Συμποσίου, έγιναν αναφορές από τους Ευρωπαίους ομιλητές στο θέμα της υλοποίησης του συστήματος αυθεντικοποίησης των φαρμάκων (EMVO) και στη συνεργασία του με τους εθνικούς οργανισμούς (NVO) και τις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται στον τομέα της ανάπτυξης τεχνολογικών εφαρμογών για τις φαρμακευτικές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική πλευρά παρουσίασε την εκπόνηση ενημερωτικής καμπάνιας μέσω των φαρμακείων για την αποτροπή της αλόγιστης χρήσης των αντιβιοτικών και ζήτησε αυτή η προσπάθεια να γίνει πανευρωπαϊκή. Επίσης, παρουσίασε την ανάπτυξη εφαρμογής από τα φαρμακεία προς τους ασθενείς οι οποίοι θα ενημερώνονται για τη λήψη της αγωγής τους.