Σύντομα θα λειτουργήσουν τα γραφεία προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών στα νοσοκομεία

Σύντομα θα λειτουργήσουν τα γραφεία προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών στα νοσοκομεία

«Το βασικό και θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών είναι η εγγυημένη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση τους σε υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και φροντίδα υγείας. Αυτή ήταν και η μεγάλη τομή που προωθήσαμε στην πολιτική υγείας: η αντιμετώπιση της «υγειονομικής φτώχειας» και η καθολική  κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών. Αυτό τόνισε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός, μιλώντας σε ημερίδα για τα δικαιώματα των ασθενών.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «δίνουμε έμφαση στην ασφάλεια του ασθενή, στα δικαιώματα του, στην ενημέρωση και στη συναίνεση του στις θεραπευτικές παρεμβάσεις. Ολοκληρώνεται η διαδικασία σύστασης των Γραφείων προστασίας των δικαιωμάτων των ασθενών στα νοσοκομεία , έτσι ώστε να ενδυναμωθεί η αξιοπρεπής και αξιόπιστη φροντίδα των ασθενών χωρίς την ανάγκη «διαμεσολαβήσεων» και οικονομικής «συναλλαγής».  Για να υλοποιηθεί αυτό απαιτούνται ειδικά «εργαλεία» λειτουργικής αναβάθμισης του ΕΣΥ, όπως τεκμηριωμένη ιατρική, μετρήσιμοι δείκτες κλινικής αποτελεσματικότητας, πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, αξιολόγηση υπηρεσιών και δομών,  πιστοποίηση κέντρων εμπειρογνωμοσύνης».

Όπως είπε ο κ. Ξανθός, ο περιορισμός της προκλητής ζήτησης και των μη αναγκαίων ιατρικών παρεμβάσεων, δεν διασφαλίζει μόνο την οικονομική βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας αλλά και την πρόληψη ιατρογενών συμβαμάτων ή φαρμακευτικών παρενεργειών και τελικά  την υγεία  των πολιτών. Τελικός στόχος η αποτελεσματική  περίθαλψη και η ασφάλεια των ασθενών, καθώς και η εμπιστοσύνη στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Ο υπουργός δήλωσε κατά τη διάρκεια της ημερίδας ότι «θέτουμε σε δημόσιο διάλογο τρείς σημαντικές παρεμβάσεις που ενισχύουν την ανθρωποκεντρική φροντίδα (Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων στα νοσοκομεία, Λίστα Χειρουργείων, Επιτροπές για την προστασία των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας) και ανοίγουμε τη συζήτηση για πρώτη φορά για άλλα δύο μείζονα θέματα ειδικής κοινωνικής σημασίας και ευαισθησίας: τη διαφθορά και τις άτυπες πληρωμές στο Σύστημα Υγείας, καθώς και το ιατρικό λάθος, τις αγωγές για αστική ευθύνη και την «αμυντική» ιατρική».

«Η συζήτηση για τη διαφθορά στην Υγεία εντάσσεται στο πολιτικό σχέδιο της ανασυγκρότησης και «ηθικοποίησης» του ΕΣΥ με στόχο την καθολική και ισότιμη κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού  και την κοινωνική ανταποδοτικότητα των δημόσιων δαπανών υγείας» επεσήμανε ο υπουργός και τόνισε πως «η πολιτική απάντηση στη διαφθορά στην Υγεία είναι μηδενική ανοχή , διερεύνηση και αποδοση ευθυνών, αλλά κυρίως μια δέσμη θεσμικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στο Σύστημα Υγείας που θα εδραιώνουν αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου και ορθολογικής διαχείρισης των δημόσιων πόρων και θα εμπεδώνουν μια νέα κουλτούρα και  ένα διαφορετικό κοινωνικό ήθος στο Σύστημα Υγείας».

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου