Σύστημα RAPIDComm επόμενης γενιάς από τη Siemens Healthineers

Σύστημα RAPIDComm επόμενης γενιάς από τη Siemens Healthineers

Κυκλοφόρησε μια σημαντική αναβάθμιση λογισμικού για το σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων RAPIDComm (V6.0), προσφέροντας λύση στον τομέα της πληροφορικής για τον κεντρικό έλεγχο των in vitro διαγνωστικών αναλυτών και χειριστών «παρά την κλίνη» του ασθενούς (point-of-care/ POC). Επιπροσθέτως των βελτιωμένων χαρακτηριστικών παραγωγικότητας και απόδοσης το RAPIDComm V6.0, συνδέεται πλέον και με αναλυτές μέτρησης καρδιακών δεικτών του POC.

«Οι υπεύθυνοι του POC αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις όσον αφορά στη ροή εργασίας κατά την υλοποίηση και τον έλεγχο προγραμμάτων μέτρησης POC», δήλωσε ο Peter Koerte, Πρόεδρος του Point of Care της Siemens Healthineers. «Είναι τυπικά υπεύθυνοι για τη μέτρηση δειγμάτων που λαμβάνουν χώρα σε δεκάδες τμήματα, σε εκατοντάδες αναλυτές και από χιλιάδες χειριστές, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν πως τα αποτελέσματα παραδίδονται γρήγορα και αξιόπιστα και οι απαιτήσεις συμμόρφωσης του εργαστηρίου συνεχίζουν να ικανοποιούνται».

Το RAPIDComm V6.0 προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση των δεδομένων POC με την προσθήκη της υποστήριξης των αναλυτών μέτρησης καρδιακών δεικτών. Με τη σύνδεση του διαγνωστικού αναλυτή Stratus® CS 200 Acute Care™, το σύστημα RAPIDComm διευκολύνει την αυξημένη προσβασιμότητα και την επίβλεψη από τους υπεύθυνους POC . Χαρακτηριστικά του συστήματος, όπως η εξουσιοδότηση πρόσβασης – η οποία δεν επιτρέπει σε χειριστές που δεν είναι ακόμη πιστοποιημένοι να χρησιμοποιούν εξοπλισμό για την εκτέλεση μετρήσεων – έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν τις πρακτικές συμμόρφωσης και να ενισχύσουν την ασφάλεια του ασθενή.

Με την προσθήκη διάφορων χαρακτηριστικών απόδοσης και παραγωγικότητας, το RAPIDComm V6.0 μειώνει επίσης τη χειροκίνητη παρέμβαση και την ανάγκη για μεσολάβηση του ανθρώπινου παράγοντα για τη μεταφορά δεδομένων από μία συσκευή σε άλλη. Το σύστημα RAPIDComm V6.0 διαθέτει πολλές συνδέσεις υποδοχής και περιλαμβάνει τη δυνατότητα συγχρονισμού με το σύστημα CLINITEK Status® Connect. Επίσης συγχρονίζει αυτόματα σε καθημερινή βάση τους αναλυτές, εξασφαλίζοντας συνοχή σε ολόκληρο το POC οικοσύστημα.

Το σύστημα RAPIDComm V6.0 εισάγει επίσης μια νέα δυνατότητα ρύθμισης αντιγράφων ασφαλείας, καθιστώντας για τους πελάτες ευκολότερη την άμεση διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας των δραστηριοτήτων τους μέσω της απομακρυσμένης χρήσης της βάσης δεδομένων τους.

Επιπρόσθετα, διαθέτει αναφορές χρήσης Υλικών για τον διαβήτη και την ουρανάλυση που βοηθούν στη διαχείριση των αποθεμάτων, οι αναλυτές ενημερώνουν όσον αφορά στην κατάστασή τους, e-mail ειδοποίησης και παρατηρήσεις των χειριστών ενημερώνουν τους υπεύθυνους για το πότε οι αναλυτές απαιτούν ενέργειες.