Σοβαρά προβλήματα στην αιμοδοσία του Θριασίου

Σοβαρά προβλήματα στην αιμοδοσία του Θριασίου

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της Αιμοδοσίας του Θριασίου Νοσοκομείου προκαλεί η μεγάλη έλλειψη ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Συγκεκριμένα, εξακολουθεί να λειτουργεί ουσιαστικά χωρίς διευθυντή γιατρό (είναι αποσπασμένος σε άλλη δημόσια μονάδα υγείας), με δύο μόνο μόνιμους γιατρούς ( η μία αποσπασμένη από άλλο τμήμα του ΘΡΙΑΣΙΟΥ Νοσοκομείου) και δύο επικουρικούς γιατρούς, που η θητεία τους λήγει τον Σεπτέμβριο.

Στην τελευταία τροποποίηση του Οργανισμού του ΘΡΙΑΣΙΟΥ νοσοκομείου μειώθηκαν οι οργανικές θέσεις γιατρών στην Αιμοδοσία από 6 σε 4. Αριθμός που είναι εντελώς ανεπαρκής για να καλυφθούν οι ανάγκες του τμήματος Αιμοδοσίας ενός νοσοκομείου όπως το ΘΡΙΑΣΙΟ.

Μεγάλες είναι οι ελλείψεις και σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Λείπουν τουλάχιστον τρεις νοσηλευτές και δύο τεχνολόγοι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν δεκάδες χρωστούμενα ρεπό και ημέρες κανονικής άδειας.

Παρόμοια έλλειψη προσωπικού αντιμετωπίζουν και άλλες κλινικές και τμήματα του Θριασίου νοσοκομείου, όπως οι Παθολογικές κλινικές, η Πνευμονολογική, η Χειρουργική, η ΜΑΦ, η ΦΙΑΠ, η ΩΡΛ, η Ορθοπεδική, η Ψυχιατρική, η Καρδιολογική κλινική, το Τμήμα Επειγόντων, τα Εργαστήρια αλλά και οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (στη Γενική ΜΕΘ λείπουν δύο τουλάχιστον ειδικευμένοι γιατροί ενώ λόγω και της ελλιπούς συντήρησης, υπάρχουν συχνές βλάβες αναπνευστήρων και άλλων μηχανημάτων). Μεγάλη είναι η έλλειψη και σε τραυματιοφορείς και βοηθούς θαλάμου.