Στα κάγκελα οι γενικοί γιατροί για τις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ!

Στα κάγκελα οι γενικοί γιατροί για τις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ!

Στα κάγκελα είναι οι γενικοί γιατροί για τις νέες συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ. Όπως επισημαίνει ο κ. Ευάγγελος Φραγκούλης από την Ελληνική Εταιρεία Γενικής – Οικογενειακής Ιατρικής, “ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ εξήγγειλε ότι  ο ΕΟΠΥΥ θα προχωρήσει σε έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3000 οικογενειακούς ιατρούς. Προσδιόρισε την αποζημίωση τους σε 1600 ευρώ (προφανώς μικτά) το μήνα για να καλύπτουν πλήρως σε πρωτοβάθμιο επίπεδο και χωρίς καμία άλλη συμμετοχή του ασφαλισμένου 2250 ασφαλισμένους στο ιατρείο τους!!!”.

Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει με 8,5 ευρώ μικτά το έτος για κάθε ασφαλισμένο ή 0,71 ευτώ το μήνα για κάθε ασφαλισμένο, με όλα τα έξοδα να βαρύνουν τον γιατρό (ενοίκιο, συντήρηση, καθαριότητα, αναλώσιμα, εξοπλισμό, γραμματειακή- νοσηλευτική υποστήριξη)…

Ακόμα και στη Σλοβακία, αν θέλουμε να κάνουμε σύγκριση με μια χώρα που δεν ανήκει στο πλούσιο βορά, η αντίστοιχη αποζημίωση είναι 2,8 ευρώ το μήνα.