Στα όριά τους πέντε από τα επτά αναισθησιολογικά μηχανήματα στο Θριάσιο

Στα όριά τους πέντε από τα επτά αναισθησιολογικά μηχανήματα στο Θριάσιο

Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Θρασίου Νοσοκομείου προκαλεί η παλαιότητα και μη αντικατάσταση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Αναισθησιολογικού τμήματος, λόγω της ανεπαρκούς κρατικής χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, λειτουργούν οριακά πέντε από τα επτά Αναισθησιολογικά μηχανήματα και εδώ και πολύ καιρό όλα κατά διαστήματα παρουσιάζουν βλάβες και τίθενται περιοδικά εκτός λειτουργίας ή λειτουργούν σε επίπεδο κάτω του 70%, ενώ είναι χωρίς επίσημο service από το Ιούνιο 2014.

Επιπλέον, οριστικά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι έξι από τις οκτώ οθόνες καταγραφής (monitors) της Μονάδας Μεταναισθητικής Φροντίδας.

Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα γιατρών και εργαζομένων, δεν έχει γίνει αντικατάσταση των μηχανημάτων, λόγω της ανεπαρκούς κρατικής χρηματοδότησης του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των Χειρουργικών αιθουσών που λειτουργούν καθημερινά  πέντε από τις επτά, άρα και των αριθμού των χειρουργικών επεμβάσεων και την αύξηση αντίστοιχα της αναμονής και ταλαιπωρίας των ασθενών αλλά και της πιθανής επιβάρυνσης της υγείας λόγω της καθυστέρησης.

Να σημειωθεί ότι ο  νέος προϋπολογισμός του Θριασίου νοσοκομείου για το 2016 είναι μειωμένος κατά 3,5 εκατ, ευρώ (17,5 εκατ, ευρώ το 2016 από 21 εκατ. ευρώ το 2015, που δεν επαρκούσαν για τη λειτουργία του νοσοκομείου), με αντίστοιχη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης.

Όπως εκτιμούν οι εργαζόμενοι,  θα χειροτερέψει η συντήρηση και κατάσταση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και θα μεγαλώσουν οι ήδη υπάρχουσες ελλείψεις σε υλικά και φάρμακα.

Το σωματείο εργαζομένων του νοσοκομείου, καλεί όλους τους  υγειονομικούς,εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής να διεκδικήσουν μαζί την αναγκαία συντήρηση και αντικατάσταση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, την πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση του Θριασίου νοσοκομείου από τον κρατικό προϋπολογισμόν και την πρόσληψη του αναγκαίου μονίμου προσωπικού για να δοθούν όλα τα χρωστούμενα ρεπό και άδειες και να λειτουργήσουν πλήρως όλες οι χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου.