ΣτΕ: Δικαίωση των νοσηλευτών για το επίδομα ευθύνης!

ΣτΕ: Δικαίωση των νοσηλευτών για το επίδομα ευθύνης!

Δικαιώθηκαν οι νοσηλευτές από το ΣτΕ στην πρώτη φάση της δικαστικής διεκδίκησης του ειδικού επιδόματος ευθύνης που είχε μειωθεί κατά 40 ευρώ.

Συγκεκριμένα οι νοσηλευτές μέαω της ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ προσέφυγαν στο ΣτΕ καθώς είχε μειωθεί το ειδικό επίδομα ευθύνης κατά 40 ευρώ μόνο για τους νοσηλευτές σε αντίθεση με ότι συνέβη για τους υπόλοιπους επικεφαλής του δημοσίου τομέα.

Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ: «με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 4354/2015 (μισθολόγιο δημόσιων υπαλλήλων) θεσπίστηκε ειδικώς για τους προϊσταμένους των νοσηλευτικών τμημάτων επίδομα θέσης ευθύνης μειωμένο κατά 40 ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο επίδομα των υπολοίπων προϊσταμένων άλλων τμημάτων».

Ο κλάδος προσέφυγε στο ΣτΕ και ήδη η επταμελής σύνθεση του ΣΤ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαιώνει πλήρως την ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ: «αποφαινόμενη υπέρ της αντισυνταγματικότητας της ως άνω δυσμενούς διάκρισης των νοσηλευτών. Σε συνέχεια της πρώτης αυτής ελπιδοφόρας απόφασης, η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, όπου και θα κριθεί οριστικώς» όπως τονίζει η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ.