Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο για την υγεία! Τι προβλέπει

Στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο για την υγεία! Τι προβλέπει

Σειρά μέτρων για προμήθειες, ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, γενόσημα, διαδικασίες αποζημίωσης νέων φαρμάκων, κλειστοί προϋπολογισμοί, περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που έχει προγραμματισθεί να ψηφιστεί την Πέμπτη 18 Μαΐου.

Το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε το Σάββατο στη Βουλή εισάγει, παράλληλα, αντιμέτρα που, όπως υποστηρίζουν οι συντάκτες του, ενισχύεται το κοινωνικό κράτος. Μεταξύ αυτών είναι η «μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη»

Συγκεκριμένα, καθορίζονται απαλλαγές από τη φαρμακευτική δαπάνη για πρόσωπα με ατομικό εισόδημα έως 1.200 ευρώ, ενώ διευκρινίζεται ότι τα χρήματα θα εισρέουν από τον προϋπολογισμό του Υπ. Εργασίας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, δημιουργείται «μια σταθερή ροή χρηματοδότησης ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ κατ’ έτος από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, ενισχύοντας τις κοινωνικές δαπάνες του προϋπολογισμού για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το ύψος των οποίων υστερεί σημαντικά σε σχέση με μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και, συγκεκριμένα, ανέρχεται σε 6,7% του ΑΕΠ σε σχέση με 10,1% για τα κράτη-μέλη της ΕΕ».

«Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρέχεται μείωση στο μισό της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη έως και συνολική κατάργηση, σε ανέργους, συνταξιούχους, εργαζόμενους κ.τ.λ ανάλογα με τα εισοδήματά τους (ποσοστό ανέρχονται σε 0%, 10% ή 25%)», ενώ διευκρινίζεται ότι «η διάταξη τυγχάνει εφαρμογής μόνο για τις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται μηδενική συμμετοχή σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Στο 7ο κεφάλαιο εντάσσονται όλες οι υπόλοιπες «διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας». Σε αυτές εντάχθηκαν και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στη φαρμακευτική δαπάνη

Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις θεσπίζεται «τιμή κοινωνικής ασφάλισης», για κάθε φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα που συνταγογραφείται από ιατρό και το τίμημα του οποίου καλύπτεται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) και ΕΟΠΥΥ.

 

«Τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου καθώς και όλα τα νοσοκομεία του Δημοσίου οποιασδήποτε μορφής προμηθεύονται τα φαρμακευτικά προϊόντα με ποσοστό έκπτωσης 5% επί της νοσοκομειακής τιμής», προβλέπει το άρθρο 87, που υπολογίζεται επί του τιμολογίου αγοράς των νοσοκομείων. «Εξαιρούνται τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα ενταχθούν στη διαγωνιστική διαδικασία εφόσον η τιμή με την οποία θα κατακυρωθούν στο διαγωνισμό είναι μικρότερη από αυτήν που προκύπτει από την προηγούμενη επιστροφή επί της νοσοκομειακής τιμής. Το ποσοστό αυτής της έκπτωσης συνυπολογίζεται και αφαιρείται κατά τον τελικό υπολογισμό του συνολικού ποσοστού επιστροφής (rebate)».

Από τις επιστροφές απαλλάσσονται οι ΚΑΚ για τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος εμβολιασμών και τα φάρμακα που εισάγονται μέσω ΙΦΕΤ. Διατηρείται παράλληλα η υποχρέωση του ασθενούς να καταβάλλει το μισό της διαφοράς μεταξύ τιμής αποζημίωσης και της λιανικής τιμής του φαρμάκου, όταν επιλέγει φάρμακο χωρίς γενόσημα.

Τέλος εισάγονται και οι κλειστοί προϋπολογισμοί «σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4)»  ενώ δίνονται  και κίνητρα στους Φαρμακοποιούς με στόχο αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των γενοσήμων στην ελληνική αγορά. Έτσι, «τα φαρμακεία που χορηγούν γενόσημα φάρμακα συνταγογραφούμενα και αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ, ή τους Φ.Κ.Α., τα οποία υπερβαίνουν μηνιαίως, κατ’ όγκο πωλήσεων, το 25%, των φαρμάκων που περιλαμβάνονται στις συνταγές που εκτελούνται σε αυτά, λαμβάνουν υποχρεωτική έκπτωση από τις φαρμακευτικές εταιρείες».Η υποχρεωτική αυτή έκπτωση, αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% για τις πρώτες δέκα ποσοστιαίες μονάδες άνω του ελάχιστου ποσοστιαίου στόχου και αυξάνεται κλιμακωτά για κάθε επόμενη δεκάδα ποσοστιαίων μονάδων κατά 3%, Υπολογίζεται επί της αξίας, σε τιμή παραγωγού, των συνολικών μηνιαίων πωλήσεων στο φαρμακείο των εν λόγω γενόσημων φαρμάκων.