Στο ΣτΕ και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια οι φαρμακοποιοί

Στο ΣτΕ και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια οι φαρμακοποιοί

Στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια θα προσφύγει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος σε μία προσπάθεια να «φρενάρει» τις αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Φαρμακείων. Τα μέλη του ΠΦΣ απορρίπτουν τη σχετική απόφαση των υπουργείων Υγείας και Οικονομικών και ζητούν την άμεση απόσυρση της, αφού πέραν των απαράδεκτων διατάξεων που εκχωρούν το φαρμακευτικό Επάγγελμα σε επιχειρηματικούς κύκλους με κερδοσκοπικά κίνητρα, παραδίδει τα φαρμακεία σε συγκεκριμένες ομάδες, με την διατύπωση φωτογραφικών διατάξεων.

Οι φαρμακοποιοί αρνούνται την πρόταση του Υπουργού υγείας να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επιτροπή του Υπουργείου με αντικείμενο την εκ των υστέρων και άνευ ουσίας υποτιθεμένη βελτίωση της Υπουργικής Απόφασης και αποφάσισαν να προχωρήσουν στις παρακάτω νομικές ενέργειες: αίτηση ακυρώσεως στο ΣΤΕ, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο ΣΤΕ και αίτημα για προσωρινή διαταγή, προσφυγή στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου και προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.