Σύσκεψη για την ανάπτυξη του συστήματος DRG στα νοσοκομεία

Σύσκεψη για την ανάπτυξη του συστήματος DRG στα νοσοκομεία

Παρουσία του υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εργασίας του ΔΣ του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) με τους διοικητές των 18 νοσοκομείων της χώρας που θα αναπτύξουν πιλοτικά το ελληνικό σύστημα DRG [πρόκειται για το σύστημα των Ομοιογενών Διαγνωστικών Κατηγοριών τα οποία θα αντικαταστήσουν τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια (ΚΕΝ)].

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι τα DRG’s- ως «εργαλείο» μέτρησης του κόστους, συγκριτικής αξιολόγησης και ελέγχου της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των νοσοκομείων- μπορούν να συμβάλουν στο πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης για καθολική και ισότιμη πρόσβαση ασφαλισμένων και ανασφάλιστων σε ένα αναβαθμισμένο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

«Δεν πρόκειται για ένα μηχανισμό περικοπών, ελέγχου του ιατρικού έργου ή ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ αλλά για ένα σύστημα που θα ενισχύσει τη διαφάνεια, την τεκμηρίωση του κόστους, τη μέτρηση του παραγόμενου έργου και- σε δεύτερο χρόνο- τη δικαιότερη κατανομή των πόρων ανάλογα με τη δραστηριότητα (activity based funding)» τόνισε ο κ. Ξανθός. Επεσήμανε, επίσης, ότι με τη συνδρομή του ΚΕΤΕΚΝΥ και των 18 πιλοτικών νοσοκομείων θα δοθεί το σήμα ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αποκτά νέα κουλτούρα διοίκησης, συγκεκριμένη στρατηγική και πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών του και δεν επαφίεται απλώς στην καλή διάθεση και την εμπειρική γνώση των Διοικητών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΚΕΤΕΚΝΥ, Φίλιππος Ταραντίλης, υπογράμμισε τη σημασία της συμβολής των διοικητών στη διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος DRG το οποίο θα αποτελέσει μια μεταρρυθμιστική τομή, διαρθρωτικού χαρακτήρα που θα συντείνει  στον εξορθολογισμό της κατανομής των πόρων, στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, στη βελτίωση της πρόσβασης, στη μείωση της παραοικονομίας και των out-of-pocket πληρωμών και στη δυνατότητα ρύθμισης της νοσοκομειακής περίθαλψης στον ιδιωτικό τομέα.

Υπενθυμίζεται έχουν αγοραστεί ήδη (από το 2014) οι άδειες χρήσης του γερμανικού συστήματος DRG, ενώ για την ανάπτυξη του ελληνικού συστήματος, η χώρα μας θα κάνει χρήση της τεχνικής βοήθειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συντάκτης: Δήμητρα Χατζηπαναγιώτου