Αιφνίδιος θάνατος

Ο αιφνίδιος θάνατος στις σύγχρονες κοινωνίες: Η κύρια αιτία και ο ρόλος της διατροφής

Ο αιφνίδιος θάνατος στις σύγχρονες κοινωνίες: Η κύρια αιτία και ο ρόλος της διατροφής

  Μεγάλο πρόβλημα για τις σύγχρονες κοινωνίες, κυρίως τις ανεπτυγμένες, αποτελεί ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος, η ξαφνική και απροσδόκητη απώλεια ζωής. Σαν αιφνίδιος καρδιακός θάνατος ορίζεται αυτός που οφείλεται σε καρδιακά αίτια και συμβαίνει εντός μίας ώρας από την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Τα αίτια “Ο αιφνίδιος θάνατος εκδηλώνεται τις περισσότερες φορές σε άτομα φαινομενικά υγιή, μπορεί ό... »