Αναστάσιος Ξιάρχος

Περιπρωκτικό συρίγγιο: Πόσο επικίνδυνο είναι;

Περιπρωκτικό συρίγγιο: Πόσο επικίνδυνο είναι;

Εξαιρετικά επιβλαβές μπορεί να καταστεί το περιπρωκτικό συρίγγιο, μια πάθηση που βρίσκεται σε αύξηση τα τελευταία χρόνια χωρίς όμως να συνοδεύεται από την αντίστοιχη αύξηση της πληροφόρησης των ανθρώπων γι’ αυτήν. Παρότι οι αιμορροΐδες έχουν την υψηλότερη νοσηρότητα μεταξύ των ορθοπρωκτικών ασθενειών, η βλάβη που προκαλούν είναι συγκριτικά αμελητέα από αυτή που προκαλεί το περιεδρικό (περιπρωκτικό... »