ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

Ανάκληση αντιεπιληπτικού φαρμάκου από τον ΕΟΦ

Ανάκληση αντιεπιληπτικού φαρμάκου από τον ΕΟΦ

Την ανάκληση των παρτίδων 16000181 και 16000182 του φαρμακευτικού σκευάσματος LISKANTIN Tabs 250mg, BTx100, αποφάσισε ο ΕΟΦ, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το ΙΦΕΤ. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας, με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που πραγματοποιεί η εταιρεία DESITIN Arzneimittel GMBH σε συνεργασία με τον ΙΦΕΤ ΑΕ. Σημειώνεται ότι ο ΙΦΕΤ ΑΕ ε... »