ΑΡΡΥΘΜΙΣΤΟΙ

Ασθενείς με διαβήτη που ακολουθούν θεραπεία, παραμένουν αρρύθμιστοι!

Ασθενείς με διαβήτη που ακολουθούν θεραπεία, παραμένουν αρρύθμιστοι!

Σημαντικά ευρήματα η αξιοποίηση των οποίων θα μπορούσε να συμβάλλει ουσιωδώς στην καλύτερη αντιμετώπιση των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) στη χώρα μας, φέρνουν τρεις νέες μελέτες με δεδομένα από την ελληνική κλινική πράξη. Σύμφωνα με αυτά, ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ενώ βρίσκονται σε θεραπεία, παραμένουν αρρύθμιστοι για περισσότερο από τρεις μήνες, αν και στο διάστημα αυτό... »

Μετρήσεις αρτηριακής πίεσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Μετρήσεις αρτηριακής πίεσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει η υπέρταση. Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης, πάνω από το 1/3 του ελληνικού πληθυσμού έχει υπέρταση και πάνω από το 50% των ηλικιωμένων έχει υπέρταση. Δυστυχώς, το 40% των υπερτασικών είναι αδιάγνωστο, μόνο το 20% έχει επιτύχει καλή ρύθμιση με φαρμακευτική θεραπεία, ενώ οι άνδρες και οι νεότεροι υπερτασικοί έχουν μεγαλύτερα ποσοστά αρρύθμιστης υπέρτασης. Με... »