ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

Σε κατάσταση εξαθλίωσης τα άτομα με διαβήτη

Σε κατάσταση εξαθλίωσης τα άτομα με διαβήτη

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) εκπροσωπεί την πλειοψηφία των ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη, τα οποία έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια πολλαπλά “χτυπήματα” ως αποτέλεσμα άστοχων εκτιμήσεων και πολιτικών των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δυστυχώς, όμως, τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη συνεχίζουν να βρίσκονται στο στόχαστρο και να κινδυνεύουν... »