ΕΚΔΟΣΗ

Κυκλοφόρησε ο νέος Οδηγός «Δράσεις Συλλόγων Ασθενών 2019-2020»

Κυκλοφόρησε ο νέος Οδηγός «Δράσεις Συλλόγων Ασθενών 2019-2020»

Ολοκληρώθηκε η νέα επικαιροποιημένη έκδοση του Οδηγού «Σύλλογοι Ασθενών Ελλάδος: Δράσεις 2019/2020», συμπεριλαμβάνοντας πολλούς νέους συλλόγους και παρουσιάζοντας λεπτομερώς τις τρέχουσες και προσεχείς δράσεις ενημέρωσης, ψυχολογικής υποστήριξης και διεκδίκησης. Ο Οδηγός από την πρώτη του έκδοση αγκαλιάστηκε από τους συλλόγους ασθενών καθώς αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους επαγγελματίες υγείας, ... »

Διευκρινίσεις για έκδοση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ιατρών

Διευκρινίσεις για έκδοση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ιατρών

Διευκρινίσεις για την έκδοση βεβαίωσης για την άσκηση επαγγέλματος ιατρού από τις Περιφέρειες και τις Περιφερειακές Ενότητες δίνει το υπουργείο Υγείας. Όπως αναφέρει το έγγραφο του υπουργείου Υγείας, στις αρμοδιότητες των Περιφερειών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η χορήγηση άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ιατρού. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικ... »