ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

Ημερίδα για το σχολικό εκφοβισμό

Ημερίδα για το σχολικό εκφοβισμό

Το ανησυχητικά εντεινόμενο φαινόμενο του bullying στην κοινωνία μας, ιδιαίτερα μεταξύ των παιδιών και εφήβων, και οι τρόποι αντιμετώπισής του είναι το θέμα της Επιστημονικής Ημερίδας με τίτλο «Εκφοβισμός και Βία στο Σχολείο και στην Κοινότητα», που διοργανώνουν οι Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά» υπό την αιγίδα του Δήμου Παιανίας. Η Ημερίδα θα διεξαχθεί αυτό το Σάββατ... »