ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Υπ. Υγείας: Νέες διευκρινήσεις για τη λειτουργία της λίστας χειρουργείου

Υπ. Υγείας: Νέες διευκρινήσεις για τη λειτουργία της λίστας χειρουργείου

Νέες διευκρινήσεις για τη διαδικασία επιλογής της Επιτροπής Χειρουργείου ώστε να «να μπεί μπροστά» η λίστα χειρουργείου, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας. Όπως αναφέρει στην σχετική εγκύκλιο, «στη Συνέλευση του Χειρουργικού Τομέα για την επιλογή των μελών της Επιτροπής Χειρουργείου συμμετέχουν όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί του Τομέα, ανεξαρτήτως τηςεργασιακής τους σχέσης». Στις περιπτώσεις που δεν υπηρετ... »

Ενεργοποίηση του Παρατηρητηρίου Τιμών Προμηθειών

Ενεργοποίηση του Παρατηρητηρίου Τιμών Προμηθειών

«Ενεργοποιείται» το Παρατηρητήριο Τιμών Προμηθειών με την συγκρότηση της Επιτροπής Παρατηρητηρίου. Τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια υπογράφει ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Το έργο της Επιτροπής προβλέπεται στο άρθρο 98 του Ν. 4368/2016, σύμφωνα με το οποίο: «Εάν η τιμή που επιτυγχάνεται με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου είναι μικρότερη, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%, απ... »