ΕΠΑΝΑΛΟΙΜΩΞΗ

Τα αντισώματα έναντι του SARS-CoV-2 στο αίμα προστατεύουν από επαναλοίμωξη για τουλάχιστον 6 μήνες

Τα αντισώματα έναντι του SARS-CoV-2 στο αίμα προστατεύουν από επαναλοίμωξη για τουλάχιστον 6 μήνες

Παρόλο που από προηγούμενες μελέτες γνωρίζουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 αναπτύσσουν αντισώματα, το ακριβές χρονικό διάστημα που τα παραχθέντα αυτά αντισώματα προστατεύουν το άτομο από πιθανή δεύτερη μόλυνση από τον ιό δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί. Μια σαφής απάντηση γίνεται πλέον επιτακτική με την επικειμένη έναρξη των εμβολιασμών για τον SARS-CoV-2 ... »