Η ΕΛΠΙΣ

Το ρομπότ απολύμανσης Ελπίδα ήρθε στο Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ

Το ρομπότ απολύμανσης Ελπίδα ήρθε στο Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» υποδέχθηκε την Ελπίδα, ένα από τα 200 ρομπότ απολύμανσης που προμηθεύθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη των νοσοκομείων των κρατών-μελών στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Οι πιστώσεις, ύψους 12 εκατ. ευρώ, προήλθαν από το Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης (ESI) που βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης και συνενώνει πόρους και στρατηγικές. Η Ελπίδα, όπως η «Βι... »