Ειδική ομάδα

Υπ. Υγείας: Συστήνει ειδική ομάδα για το Διαβήτη!

Υπ. Υγείας: Συστήνει ειδική ομάδα για το Διαβήτη!

Ειδική ομάδα η οποία θα δραστηριοποιείται έως το 2020 δημιούργησε για τον διαβήτη η ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Ειδικότερα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Γ.Γιαννόπουλου η νέα ομάδα θα κληθεί να δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα τόσο για τη πρόληψη όσο και για τον έλεγχο του διαβήτη στη χώρα μας.   Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Υγείας έργο της Ομάδας Εργασίας είναι: 1. Ο προγραμ... »