καρκίνωμα των νεφρών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το nivolumab για ασθενείς με καρκίνωμα των νεφρών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το nivolumab για ασθενείς με καρκίνωμα των νεφρών

Η Bristol-Myers Squibb ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον συνδυασμό του nivolumab 3 mg/kg με ipilimumab 1 mg/kg («χαμηλή δόση») για τη θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνωμα των νεφρών (RCC) ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου. Η απόφαση αυτή αντιπροσωπεύει την πρώτη έγκριση μίας θεραπείας με συνδυασμό ανοσο-ογκολογικών (I O) παραγόντων για ασθενείς με αυτόν τον τύπο... »