ΜΗ ΛΟΙΜΩΔΗ ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΔΑ

Εγκριση νέας βιολογικής θεραπείας για τη μη λοιμώδη ραγοειδίτιδα

Εγκριση νέας βιολογικής θεραπείας για τη μη λοιμώδη ραγοειδίτιδα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ανακοίνωσε την έγκριση της νέας ένδειξης του adalimumab για τη θεραπεία ορισμένων μορφών μη λοιμώδους ραγοειδίτιδας, μιας ασθένειας που, χωρίς την κατάλληλη θεραπεία και διαχείριση, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην όραση των ασθενών. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στη διαχείριση της νόσου, καθώς το adalimumab είναι πλέον η πρώτη και μο... »